Kafkas Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kafkas Dağları nerededir? Kafkas Dağlarının coğrafi konumu, yüksek dorukları, özellikleri hakkında bilgi.

kafkas-daglariKafkas Dağları; Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırları içinde uzanan dünyanın en büyük sıradağlarından biridir. Karadeniz’in kuzeydoğu kıyılarından, Hazar Denizi’nin batı kıyılarına doğru uzanır. Avrupa ile Asya arasında doğal sınır olarak kabul edilen dağlar, yaklaşık 400.000 km2’lik bir alan kaplar. Elbruz (5.633 m) ve Kazbek (5.047 m) en yüksek doruklardır. Büyük Kafkaslar (asıl Kafkaslar) sonra dağların ana bölümünü oluşturur. Kuzeybatı-güney-doğu yönünde, Azak Denizi ile Karadeniz arasında Hazar Denizi’nin Apşeron Yarımadası’na doğru uzanır. Dağların kuzey yamaçları yayla düzlükleriyle kaplıdır. Düzlükler, Kuma-Maniç ırmakları havzasına doğru yayılır. Bu ırmak havzası, dağ sıralarına koşut olarak Don Irmağı ve Hazar Denizi arasında yer alır. Kuzeybatıda Azak Denizi’ne dökülen Kuban Irmağı’nın suladığı ovalar uzanır. Doğuya doğru Stavropol Kenti çevresinde kumtaşı ve kireçtaşı anakayası üzerinde 800-850 m yüksekliğinde yaylalar göze çarpar. Güneye doğru yapı yükselir. Doğuda Terek ve Kuma ırmakları arasında yarı kurak düzlüklere geçilir. Daha güneyde birbirine koşut uzanan Terek ve Sundza sıradağlarının yer aldığı bölgede, petrol yatakları vardır. Kafkas, Dağları üçüncü zamanda Alp kıvrımlarının oluşum döneminde ortaya çıkmıştır. Büyük Kafkas Dağları, kuzeyden güneye hafif bir eğimle yükselirken güney yamaçlarda dik iner. Usba (4.695 m), Dyk Tau (5.203 m) Şikara (5.058 m), Elbruz ve Kazbek dışında, batı yönündeki öteki önemli yükseltilerdir.

Büyük Kafkaslar’ın güneyinde derin vadilerle ana kütleden aynlan ve Küçük Kafkaslar adı verilen sıradağlar uzanır. Küçük Kafkaslar, Karadeniz’in doğu kıyısında başlar. Türkiye ve îran sınırlarına koşut olarak güneydoğu yönünde ilerler. Doğu Anadolu Dağları ile bağlantılı olan küçük Kafkaslar, kıvrılmalar, volkanik etkinlikler sonucu oluşmuştur. Arasat (4.090 m) ve Türkiye’de büyük Ağrı (156 m) küçük Kafkaslar’ın en yüksek noktalarıdır. Kafkas Bölgesi’nin en önemli gölü olan Sevan bu dağlar üzerindedir. Kuzey yamaçlarda en altta bozkır, yükseldikçe orman, Alpin çayırları ve sürekli karla örtülü bölge sıralanır. Elbruz ve Kazbek arasında, yaklaşık 2.000 km2’lik alanda sayıları 1.400’ü bulan buzullar vardır. Kafkas Dağları’ nın orman, doğal bitki örtüsü ve hayvanları kendine özgü nitelikler taşır. Kafkas geyiği, kafkas yabandomuzu, yabankeçisi, orman gülkeçisi, sürekli yeşil çalı türlerinin bir çoğu, yalnızca bu bölgede yetişir.


Leave A Reply