Kalabalıkta ve Toplantılarda Uyulması Gereken Görgü Kuralları

0
Advertisement

Kalabalıkta, toplum içinde, toplantılarda, eğlencelerde uyulması gereken görgü kuralları nelerdir? Görgü Kuralları hakkında bilgi.

Kaynak: pixabay.com

Kalabalık Arasında

Bugünkü hayat insanları birbiriyle daha yakından ilgilendirecek, birbirleriyle daha şıkı bağlar kuracak bir duruma getirmiştir. Tirenin boş bir kompartımanında tek başınıza yolculuk edecek olsanız belki istediğiniz gibi davranırsınız: Ayaklarınızı uzatıp oturur, ağzınızı kapamadan esner, kendi kendinize ıslık çalarsınız. Ama, yanınızda, karşınızda biri varsa, hele kompartıman kalabalıksa artık canınızın istediği gibi davranamazsınız; çünkü, orada oturmak, başını dinlendirmek, pencereden dışarısını seyretmek sizin kadar başkalarının da hakkıdır. Başkasının bu hakkını tanıdığınız anda davranışlarınızı bir sınır içine almak, bir ölçü içinde tutmak zorunda kalırsınız. Bunun içindir ki görgü bir belli sınırlar içinde belli ölçüde bir davranışlar düzenidir.

Bu sınır, ölçü, yerine göre değişir; genişler, daralır. Teklifsiz arkadaşlarınız arasındayken, onlara karşı davranışlarınızda nezaketi gene de elden bırakmamakla birlikte, biraz daha serbest olabilirsiniz; çünkü arkadaşlarınız nazınızı çekebilir, kusurunuza bakmaz, sizin yüzünüzden biraz rahatsız olmaya katlanırlar. Yabancılardan böyle bir şey beklemeyeceğiniz için, onlara karşı davranışlarınızda daha ölçülü olacaksınız: Yüksek sesle konuşmayacaksınız, gürültü yapmayacaksınız, başkasının rahatım bozacak biçimde oturmayacaksınız.

Bu şekilde davranışlarınızı sınırlamak sizin için bir sıkıntı olmamalıdır. Çünkü, eğer uygar bir insansanız bilmelisiniz ki içgüdülerinize gem vurmak zorla değil, zevkle yapılacak bir fedakârlıktır. Nazik davranışları zorla yerine getirilen bir ödev değil, seve seve yapılan bir iş, bir zevk haline getirmiş, böyle kabul etmiş insan gerçekten görgülü bir insandır.

Toplantılarda, Eğlencelerde

Bir toplulukta gözetilecek şeylerden biri de herkesi bastıracak şekilde konuşmaktan kaçınmak olmalıdır. Herkese söz hakkı tanımalı, onların da bir diyecekleri olduğunu kabul etmelidir. Hele ev sahibiyseniz, misafirlerinizin hepsine konuşma imkânı sağlamak başlıca ödevinizdir.

Gene bu gibi toplantılarda konuşmaları herkesi ilgilendirecek konular arasından seçmeye çalışmalısınız. Tatiller, ev aramak, tiyatro, sinema, moda gibi genel konuların dışına pek çıkmayın. Misafirlerin hiç tanımadıkları komşulardan, onların dertlerinden bahsetmek karşınızdakileri sıkmaktan başka bir işe yaramaz. Misafirlerden biri konuşulanlara katılamıyorsa, onu da ilgilendirebilecek başka bir konu açmalısınız.

Advertisement

Toplantı, kokteyl parti şeklindeyse, misafirler ayakta öbek öbek toplanmış olacaklarından, ev sahibi bunlar arasında bağlantı kurmalı, tanışmayanları birbiriyle tanıştır-malıdır.

Bu arada hep aynı kimselerle konuşmaya dalmak da doğru olmaz. «Özür dilerim, biraz da falancayla görüşeyim»; ya da «Bana müsaade», deyip konuştuklarınızın yanından ayrılabilirsiniz… Aranıza yeni katılana da, «Biz falancadan, ya da filandan bahsediyorduk» deyip, yeni gelene de bir konuşma zemini sağlamalısınız.

Evinizde bir toplantı yapmaya karar verince çağıracağınız kimselere erken davetiye göndermelisiniz, Son dakikada çağırırsanız, onları zor durumda bırakırsınız;

Bu gibi toplantılarda ev sahibi fazla içki içmemeli, bunda da ölçülü davranmalıdır. Misafirler de içkiyi ancak «keyif» olacak kadar içmeli, aşırı gitmekten kaçınmalıdır. Bunu gözeterek, ev sahibi de misafirlerine daha çok içmeleri için ısrar etmemeli, bir kadeh daha teklif ettikten sonra, öteki içmek istemiyorsa, üstelememelidir.

Toplantılardan, eğlentilerden sonra, misafirler ertesi gün ev sahibine telefon edip, o gün çok iyi vakit geçirdiğini söyler, teşekkür eder. Eğlenti gecenin geç vakitlerine kadar sürmüşse, telefon için ertesi gün öğleden sonrayı beklemelidir.

Advertisement


Leave A Reply