Kan Dolaşımı Nasıl Gerçekleşir? Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı Nedir?

16
Advertisement

Kan dolaşımı nedir? Kan dolaşımının özellikleri, küçük ve büyük kan dolaşımı nedir, nerede olur? Nasıl gerçekleşir? Hakkında bilgi.

Kan Dolaşımı

Kan Dolaşımı; İnsan organizmasındaki kanın dolaşımıdır.

Küçük kan dolaşımı:

Kalbin sağ karıncık vetrikül denilen odacığıyla sol kulakçık denilen adacığı arasında gerçekleşir. Büyük dolaşımdan, vena kavalar yoluyla sağ kulakçığa taşınmış olan kan, sağ kulakçığın kasılmasıyla sağ karıncığa pompalanır. Böylece pis kan sağ karıncığa girerek, küçük dolaşım sistemine katılmış olur. Sağ karıncık kasılarak içindeki pis kanı pulmoner delikten geçirerek, trunkus pulmonolise pompalar. Trunkus pulmonalis, biraz yukarıda sağ ve sol akciğerlere giden iki dala ayrılır. Sağa giden dala “Sağ pulmoner arter” denir. Böylece sağ karıncıktaki pis kan, özellikle karbondioksit yönünden zenginleşmesi için akciğerlere ulaşmış olur.

Akciğerlere gelen kan, buradaki hava keseciklerinin duvarlarındaki (alveol sptumları) kılcal damarlara yayılır. Bu düzeyde akciğer hava keseciklerindeki temiz havayla kılcallardaki kan arasında büyük bir hızla gaz alışverişi gerçekleşir. Kan karbondioksitini akciğer havasına verirken, ondan oksijeni alır. Böylece vücudun karbondioksitten zengin toplardamar kanı, akciğerlerde karbondioksitini azaltıp oksijenden zenginleşerek; atardamar kanına, yani temiz kana dönüşmüş olur. Akciğerlerde atardamar kanı mahalline gelmiş olan kan, daha sonra pulmoner venalar denilen dört toplardamarlar aracılığıyla kalbin sol kulakçık denilen odacığına taşınır. Böylece küçük dolaşım da son bulmuş olur. Sol kulakçık daha sonra kasılıp kendisine getirilmiş olan temiz kanı sol karıncığa pompalayarak, bu karnın büyük dolaşıma katılmasını sağlar.

Büyük kan dolaşımı:

Sol karıncıktan başlar. Sol karıncık kasılıp içindeki temiz kanı ortaya pompalar. Aorta ve ondan kaynaklanan pek çok yan ve uç dal, bu kanın dokular düzeyindeki kılcal damarlara ulaşmasını sağlar. Kılcal damarlar düzeyinde dokuyla temiz kan arasında madde alışverişi gerçekleştikten sonra, kan kılcalları terk edip toplardamarlara girer. Toplardamarlardaki kan halk arasında “pis kan” olarak bilinir. Vücuttaki tüm toplardamarlar, sonunda “Vena kava süperior” ya da “Vena kava inferior”a boşalırlar. Vücudun tüm toplardamar kanının toplayan bu iki büyük toplardamar sonunda kalbin sağ kulakçık denilen odacığına açılır. Böylece büyük kan dolaşımı tamamlanmış olur.

Advertisement

16 yorum

Leave A Reply