Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? Görevleri

0
Advertisement

Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? Kan, kalp, damar nedir, ne işe yarar, bu organların görevleri nelerdir?

Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? 4. sınıf

Kalp, kan ve damarlardan oluşan sisteme dolaşım sistemi denir. Kanın vücudumuzda dolaşımı damarlar sayesinde olur. Kalp kanı vücuda pompaladıktan sonra tekrar kalbe gelir. Kalp kirlenen kanı akciğerlere gönderir. Akciğerlerde temizlenen kan tekrar kalbe geri döner. Damar sayesinde temizlenen kan vücudumuzun her yerine gönderilir.

kan hücreleri

Kaynak: pixabay.com

KAN

Kan, vücudun tek sıvı dokusudur. Kalbin etkisiyle damarlar içerisinde hareket eder. Vücudumuzun ısısını düzenler, vücudumuza besin taşır, vücudumuzu mikroplara karşı korur, Vücudumuza oksijen taşır.

kalp

Kaynak: pixabay.com

KALP

Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında yer alır. Hızlı, güçlü ve istemsiz çalışan kaslardan oluşur. Kasılıp gevşeyerek kanın damar içinde hareket etmesini sağlar.

kan damarı

Kaynak: commons.wikimedia.org

DAMAR

Damar, içinde kanı dolaştıran ince borulardır. Vücudumuzda farklı kalınlık ve uzunlukta olabilirler.

Advertisement

Kanın Vücutta Dolaşımını İle İlgili Bilgiler;

  • *** Karbondioksit solunum sonucunda vücuttan atılan gazdır.
  • *** Oksijen solunum esnasında vücuda alınan gazdır.
  • *** Kan, damarlar içinde dolaşan sıvıdır.
  • *** Damarlar, kanı ilgili yapılara taşıyan borulardır.
  • *** Akciğerler, vücutta kirlenen kanın kalp tarafından iletildiği yerdir.
  • *** Kalp, kasılıp gevşeyerek kanın hareket etmesini sağlayan organdır.
  • *** Steteskop, kalbimizin sesini duymamızı sağlayan araçtır.

Damar Hakkında Bilgiler

Damar; vücudumuzdaki hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek oksijen ve gerekse besin maddelerini kendilerine ulaştırmaya yarayan çeşitli büyüklükte borular. Kan ve lenf damarları olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

Kan damarları, oksijenden zengin olan kanı taşıyan atardamarlar ve karbondioksitten zenginleşmiş olan kanı taşıyan toplardamarlardan oluşur. Kan, akciğerlerde oksijenle yüklendikten sonra geldiği sol kalp tarafından en büyük damar olan aortla (anaatardamar) atılır; buradan çapları gittikçe daralan damarlardan oluşmuş bir sistem aracılığıyla kılcal damarlara ulaşır. Hücreler arası sıvıyla yayılan plazma aracılığıyla hücrelerin beslenme ve oksijenlenme işi tamamlandıktan sonra, çapları gittikçe artan toplardamarlarla sağ kalbe iletilir. Damar iç yüzü tek katlı bir hücre tabakasıyla kaplıdır. Dışa doğru ilerledikçe damara esnekliğini veren lifler, çeşitli kümelenmeler gösteren kas hücreleri, bağ dokusunun öteki damarları ve en son olarak da damarı öteki dokulardan ayıran daha çok yay ve seyrek bağ doku elemanlarından oluşmuş bir tabakaya ulaşılır.

Atar ve toplardamarlar yapı bakımından ayrımlılık gösterirler, toplardamarların, atardamarlar aracılığıyla kendilerine yansıyan fazla kanı depolayabilme özellikleri vardır. Bu onların edilgen olarak genişleyebilme yeteneklerinin var olmasından ileri gelir. Atardamarlar ise genişleme olayına karşı koymaya çalıştıklarından vücudumuzda belli bir kan basıncı oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu iki damar arasında hem işlevsel hem de yapısal olarak ayrıcalık gösteren kılcal damar sistemi, tek bir hücre tabakasından oluşan ve delikler içeren mikron kadar kalınlıktaki borucuklardan oluşmuştur. Lenf damarları sistemi ise sonuçta toplardamar sistemine açılmakla birlikte içinde yalnızca lenf sıvısı dolaşması açısından ayrı bir grupta incelenir. Lenf sıvısı, yağ ve besin maddelerinden zengin, koruyucu hücreler içeren koyu kıvamda bir sıvıdır. Lenf damarları aracılığıyla vücudun en uzak köşelerine kadar yayılıp sonuçta toplardamar sistemine dökülür.


Leave A Reply