Kanun Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kanun ne anlama gelir? Kanun kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yasa
2. Geçerli olan kural
“Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır.” – A. Ş. Hisar
3. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı
“Kanunun ilk kez Farabi tarafından yapıldığı söylenir.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun hazırlayarak kabul etmek
yasal olmayan iş yapmak
“Ben bir gazeteciyim. Kanunları çiğnemişsem bu ülkenin savcıları gerekeni yaparlar.” – A. Ümit
Yöneticiliği sırasında kanunlara uymaktan vazgeçmeyen, kanunları uygulayan kimse
“Parti komitacılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır.” – F. R. Atay
Yasa dışı
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar
Yasa koyucu
“Anayasa Mahkemesi … kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.” – Anayasa
Yasa tasarısı
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerini gösteren bölüm, bent, fıkra
Yasa kitabı
“Alaydan yetişen mutlaka talimnameyi, dâhiliye kanunnamesini vesaireyi bilir.” – Ö. Seyfettin
Yasa sözcüsü
Yasa tasarısı
Yasa teklifi
Yasa koyucu
Yasaların uygulanamaması sonucu oluşan durum
Üç durum yasası


Leave A Reply