Kapağan (Kapgan) Kağan Kimdir?

2
Advertisement

Kapağan (Kapgan) Kağan Kimdir? Kapağan (Kapgan) Kağan hayatı, biyografisi, dönemi. Göktürk hükümdarları.

Kapağan (Kapgan) Kağan; Doğu Göktürk hakanıdır. (665-716).

Büyük kardeşi İlteriş Kağan’ın ölümü üzerine 693’te onun oğulları küçük oğlu için kağanlığa geçti. Çinliler tarafından Meço adıyla anıldı. İlk iki yıl Çin’e büyük akınlar düzenledi. Çin imparatoru, bir Çinli prensesle birçok armağanlar vererek barış imzaladı. Bir süre sonra yeniden Çin’e akınlar düzenledi (696). Çin’deki Türkleri yeniden Türkeli’ne göndermeleri için imparatora baskı yaptı. İstekleri yerine getirilince, Gobi Çölü’nün batısında bulunan Kitaylar üzerine sefere çıktı. Kitayları yenilgiye uğrattıktan sonra, sözlerini yerine getirmeye Çin’e üçüncü kez sefer düzenledi ve isteklerini kabul ettirdi. Kitaylar üzerine yeni bir sefere çıktı. Yenilgiye uğrattı. 698’de yapılan savaşta, pekin yakınlarında üstünlük kazandı, Çin’den büyük ganimet aldı. Yaşandığında oğlu Böğü Kağan, 40 bin kişilik atlı ordusuyla 701-702 yıllarında Çin’e pek çok akınlar yaptı. Bu sırada Kapağan, Batı Kağanlığı üzerine yürüdü. Maveraünnehr’e girdi. 703’te ayaklanmış olan Basmılları, 706’da Çinlileri, Kızgızlar ve Türgişleri yenilgiye uğrattı. Ancak Çinliler ülke içinde çevirdikleri entrikalarla bir iç savaşın çıkmasını sağladılar. 714’te Dokuz Oğuz, Karlık ve Otuz Tatarlar üzerine sefere çıktı. 716’da Bayırkuların aykalanmasını bastırmak için büyük bir orduyla hareket etti. Tuğla Irmağı yakınlarında yapılan savaşı kazanıp zaferle dönerken, Bayırkuların pususuna düştü ve öldürüldü. Kapağan Kağan döneminde Doğu Göktürk İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşmıştı.

Kapağan Kağan 716’da öldürüldüğünde, yerine kendisinin en büyük yardımcısı olan yeğeni (Kutluğ Kağan’ın büyük oğlu) Bilge Kağan geçti. Onun kardeşi Kül Tigin’de başkomutan oldu. Kapağan Kağan’ın büyük oğlu Bögü Kağan, Bilge Kağan’a kafa tutmak istediyse de, birkaç aylık bir saltanattan sonra öldürülüp bertaraf edildi. Tahta hak iddia eden ikinci oğlu İni Han da aynı yıl öldürüldü. Yuluğ Tigin adlı küçük oğlu, Bilge Kağan’la işbirliği yaptı, onun en büyük desteklerinden biri oldu.


2 yorum

Leave A Reply