Karadeniz Bölgesinin Yüzey Şekilleri ve Coğrafi Özellikleri

0
Advertisement

Karadeniz bölgesi coğrafi özellikleri ile Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri hakkında kısa ve öz bilgi.

Karadeniz BölgesiKaradeniz bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplayan bölgedir. Karadeniz kıyısında doğuda Gürcistan sınırından başlayarak batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar uzanır. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Karabük, Tokat, Sinop, Kastamonu, Zonguldak illerinin tamamı bu bölge içinde kalır. Ayrıca Erzurum’un kuzeydeki ilçeleri, Erzincan’ın yalnız Refahiye ilçesi, Sivas’ın Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri, Çorum ilinin hemen yarısı, Yozgat ilinin yalnız Çekerek ilçesi, Çankırı ilinin büyük kısmı, Ankara’nın Nallıhan, Kızılcahamam, Çamlıdere ilçeleri, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi, Bilecik ilinin Söğüt ve Gölpazarı ilçeleri de Karadeniz bölgesi sınırları içinde kalır.

Yüzölçümü: 141.155 km2

Yüzey Şekilleri : Karadeniz Bölgesi’ni Kuzey Anadolu Dağları adı verilen dağlar baştan başa keser. Bu dağlar, kıyı çizgisine ve birbirine paralel olmak üzere iki geniş yay biçiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Bunlardan kuzeydekilere kıyı dağları denilebilir. İki dağ sırası Çoruh, Kelkit, Gökırmak ve Devrez Çayı vadileri gibi boylamasına vadilerle birbirinden ayrılır. Kıyı dağları doğuda çok yüksektir. Kaçkar Dağı 3.937 metreye kadar yükselir. Batıya doğru Trabzon, Zigana, Gümüşhane ve Giresun dağları gitgide alçalırsa da sırtları genel olarak 2.000 metrenin üzerindedir, geçitleri de yüksektir. Ordu yakınında Melet vadisinden başlayarak batıya doğru uzanan Canik Dağları bu yüksekliği bulmaz, Samsun gerilerinde geniş sırtlar halini alır. Kızılırmak batısında kıyı dağları gene bu durumdadır ancak Yaralıgöz Dağı’nda 1.885 metreye varır. Kızılırmak ve Filyos yarma vadileri arasında bu kıyı dağlarına İsfendiyar Dağları (Küre Dağları) adı verilir.

İç sıradaki dağlar doğuda kıyı dağlarından Çoruh ve Kelkit olukları ile ayrılırlar. Bu iç sıralar da doğuda daha yüksektir batıya doğru alçalırlar. Kızılırmak batısında yeniden yükselir, Ilgaz-Bolu Dağları adını alır. Bu kesimde iç sıralar kıyı dağlarından daha yüksektir. (Ilgaz Dağı 2.565 metre).

Bu dağların daha güneyinde kısmen Devrez ve Soğanlı çaylarının vadileriyle ayrılmış başka bir sıra daha vardır. Kızılırmak’ la Sakarya arasında Osmancık’tan Bilecik yakınına kadar uzanan bu dağlara Köroğlu Dağları adı verilir. Bu dağların en yüksek yeri Bolu’nun güneydoğusunda Aladağ kütlesinin Köroğiu Tepesi’dir (2.378 metre).

Advertisement

Leave A Reply