Karayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

0

Karayolu Ulaşımının özellikleri nelerdir? Karayolu ulaşımının tarih boyunca değişme ve gelişmesi nasıl olmuştur, hakkında bilgi.

Karayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Karayolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Karayolu Ulaşımı; Karayollarının gelişmesini etkileyen en önemli olay motorlu araçların keşfi olmuştur. İlk motorlu taşıtlar sınırlı yolcu taşıyabilen otomobillerdi. Otobüs daha sonraları, troleybüsler ise yirminci yüzyılda ortaya çıktı. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kamyonların da çoğaldığını görüyoruz. Günümüzde motorlu taşıtlar çeşitli binek otoları yanında, çok değişik yükler taşıyan ve çok değişik amaçlarda kullanılan tiplerdedirler.

Dünya ülkelerinde kaç kişiye ne kadar otomobil düştüğünü gösteren tablo incelendiğinde, gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki fark açık olarak ortaya çıkmaktadır. Kayıtlı otomobil sayısı bakımından dünyada birinci durumdaki ABD’de, 1.8 kişiye bir otomobil düşmektedir. Dünyada ise ortalama 12 kişiye bir otomobil düşmektedir.

Karayolu Ulaşımının Dağılışı

Karayolu ulaşımının yeryüzündeki dağılışının anlaşılmasında, motorlu araçların miktarı yanında, karayollarının dağılışının da bilinmesi gerekir. Ancak karayolu ulaşımı sektörünün bölgesel önemi ya da bölgeler, ülkelerarası karşılaştırılmalar için hem motorlu araç hem de karayolları miktarlarının nüfus ve yüzölçümleriyle oranlanması sözkonusudur.

Belli başlı ülkelerde, yalnızca karayollarının uzunluğu ele alındığı durumda daha gelişmiş ülkelerin önde geldiği görülmektedir. Yol yoğunluğu dünyada önde gelen ülkelerden İngiltere’de yoğunluk 138 km’dir. Avrupa ülkelerinin hemen hepsi yol yoğunluğu bakımından yüksek miktarlara sahiptir. Avrupa kıtası dışında, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya ve Arjantin karayollarının gelişmiş olduğu ve yoğunluk kazandığı diğer ülkeler arasındadır.

Karayollarınıda da, demiryollarında olduğu gibi, teknik gelişmeler, otoyolları ortaya çıkarmıştır. Otoyolların dünyadaki dağılışına bakıldığında bunların en çok Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da yoğunlaştıkları görülmektedir.

Avrupa kıtası karayollarının en yoğun olduğu alandır. Şehirsel yerleşmeler ve sanayi faaliyetlerinin de yoğun olduğu bu kıtada karayolları ağı, demiryollarında da olduğu gibi, ülkelerin sınırları içinde oluşmuş yolların, ülke sınırları dışındakilerle birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bunda da Avrupa ülkeleri arasında ekonomik ve siyasal bağlantıların güçlenmesi büyük rol oynamıştır.

Yüzölçümleriyle oranlandığında Avrupa ülkeleri arasında 1000 kilometrekarede 55.6 km otoyol uzunluğuyla Hollanda birinci gelmektedir. Bunu 53.7 km ile Belçika, 35.3 km ile İsviçre, 20.2 km ile Lüksemburg izler.


Leave A Reply