Karbonhidratların Vücudumuzda Kullanılması

0

Karbonhidratlar vücudumuzda ne işe yarar, nasıl kullanılır? Karbonhidratların görevleri, vücuttaki işlevi hakkında bilgi.

karbonhidratlar
Karbonhidratların Vücutta Kullanılması;

Mono sakkaritler, sindirimde bir değişikliğe uğramadan doğrudan doğruya kana karışır.

Advertisement

Di sakkaritler, ince bağırsaklardaki disakkaridaz enzimlerinin hidrolize etmesi ile mono sakkaritlere ayrışır.

İnce bağırsak enzimleri

Sakkaroz+sakkaraz———-glikoz + fruktoz
Lâktoz + lâktaz—————>galaktoz+glikoz
Maltoz + maltaz————–>glukoz + glikoz

Enzimlerin çalışması sonucu oluşan mono sakkaritler kana karışır. Bu enzimlerin çalışmadığı, çalışmalarının aksadığı veya eksik çalıştığı zamanlarda, di sakkaritler mono sakkaritlere dönüşemezler. Sindirimin aksaması sonucu karın ağrıları ortaya çıkar ve sonunda sindirilemeyen kısımlar ishal olarak dışarıya atılır.

sindirim sistemi

Advertisement

Poli sakkaritlerin sindirimi kademeli olur. Ağızda çiğneme sonucu şeker, nişasta, glikojen serbest hâle gelir. Tükürük bezlerinin salgısında bulunan pityalinin içindeki amiloz enzimi nişasta ve glikojeni parçalayarak dekstrini oluşturmaktadır. Onikiparmak bağırsağında pankreas tarafından salgılanan amiloz enzimi nişastaların parçalanmalarını tamamlar. Daha sonra disakkaridaz enzimleri de sindirimlerini tamamlar ve kana karışır.

Selüloz, insanın sindirim sisteminde sindirilemez ancak sindirimi kolaylaştırır. Sistemde hareket kabiliyetini artırır, katalizör rolü oynar. Selüloz hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır.


Leave A Reply