Karbonhidratların Yapısı

0

Karbonhidrat nedir? Karbonhidratların yapı taşları, özellikleri, içeriği ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

karbonhidratlar
Karbonhidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen taşıyan bileşiklerdir. Bu bileşiklerde oksijen ve hidrojen oranı, genellikle, sudaki oran gibidir, yani iki hidrojen atomuna karşı bir oksijen atomu olarak. Glikoz (üzüm şekeri),sakkaroz (kamış şekeri), nişasta ve selluloz, karbonhidratlar için birer örnektir.

Advertisement

Karbonhidratlar (ve yağlar) canlı hücrelerde normal otomobil motorlarındaki benzin gibidir. Bunlar da hayat süreçlerini devam ettirmek için gereken enerjiyi sağlayacak olan başlıca yakıt maddeleridir. Fakat bunlar sadece enerji verici de değildirler. Örneğin bitkilerde pek çok selluloz meydana gelir ve hücrelerin çeperini teşkil eder, şeker molekülleri çok defa şeker olmayan moleküller ile birleşerek glikosidleri meydana getirirler. Çiçeklere mavi, kırmızı veya mor renk veren antokiyanın pigmenti bir glikosiddir.

Karbonhidratlar başlıca üç gruba ayrılır: Monosakkaridler, disakkaridler ve polisakkaridler. Monosakkarid, glikoz gibi basit şekerlerin basit molekülleridir. Basit moleküllü iki şeker molekülü birleşecek olursa, bir disakkarid meydana gelir. Örneğin bir sakkaroz (kamış şekeri) molekülünde bir molekül glikoz ve bir molekül fruktoz (meyve şekeri) bulunur. Bir çok basit şeker molekülleri birleşecek olursa bir polisokkarid teşekkül eder. Örneğin, bir nişasta molekülü yaklaşık olarak iki yüz glikoz molekülünün bir zincir halinde birleşmesi ile meydana gelir. Selluloz da bir az değişik tarzda birbirine bağlanmış glikoz molekülleri zincirlerinden ve bu zincirler arasında da bağlantılar bulunması ile meydana gelir.

Monosakkaridlerde de başlıca iki grup vardır: Heksozlar ve pentozlar. Glikoz bir heksozdur. Molekülünde altı karbon atomu vardır. Fruktoz da bir heksozdur. Pentozlarda yalnız beş karbon atomu bulunur. Arabinoz buna bir örnektir. Bitkilerde az miktarda bulunurlar, fakat birleşerek ve diğer maddelerle biraraya gelerek polisakkaridler veya diğer bileşikler teşkil ederler. Zamk ve etli bitkilerde ve yosunlarda rastlanan peltemsi maddeler (musilaj) buna örnektir.

Advertisement


Leave A Reply