Kardeşlerinizle İyi İlişkiler İçinde Olabilmeniz İçin Üzerinize Düşen Sorumluluklar Nelerdir

0
Advertisement

Kardeş sahibi olan insanlar kardeşlik kavramının ne kadar özel bir kavram olduğunu bilirler. Kardeşler genellikle doğdukları andan itibaren aynı evde büyürler ve birçok şey paylaşırlar.

erkek kardeş

Kaynak : pixabay.com

Bir ailede her bireyin önemi farklıdır ama kardeşlerin birbirlerine hissettirdiği şeyler çok daha farkı olmaktadır. Kardeşler aile içerisinde her zaman birbirlerine en çok destek olan kişiler olmuşlardır. Bu yüzden bizim için bu kadar önemli olan kardeşlerimiz ile iyi bir iletişim halinde olmamız önemlidir. Peki kardeşlerimizle iyi ilişkiler içerisinde olabilmek için üzerimize ne gibi sorumluluklar düşer? Bu sorunun cevabı ve daha fazlasını için okumaya devam edin.

Kardeşlerin birbirleri ile olan ilişkileri her zaman iyi olmalıdır. Çünkü kardeşler aynı çatı altında bulunduklarından dolayı hem ailevi hem de sosyal hayat ile ilgili birçok ortak paylaşımda bulunmuşlardır. Kardeşler birbirlerini bu yüzden diğer insanlardan çok daha iyi tanırlar. Birbirini sevmeyen iki kardeş pek düşünülebilir bir durum olmamaktadır.

Kardeşler arasındaki ilişki çok önemli bir ilişkidir. “Kardeş ilişkisi, çoğu insanın hayatındaki en uzun süreli ilişkilerden biridir ve en yaygın olanlarından biridir”. Bu ilişki yetişkinlik döneminde neredeyse her zaman arkadaşça bir ilişki olsa da, çocukluk ve ergenlik ilişkisi genellikle düşmancadır. Ergenlik ve çocukluk dönemindeki kardeş rekabetleri, genellikle, ebeveynlerden tüm dikkati çekiyor gibi görünen küçük bir kardeşe karşı güçlü bir kıskançlık nedeniyle ortaya çıkar. Kardeş ilişkisini etkileyen en önemli üç faktör doğum sırası, yaş ve ebeveyn-çocuk veya ebeveyn-ebeveyn ilişkileridir.

Kardeşlerin doğum sırası, bazı kardeşlerin birbirlerine karşı gösterdikleri saldırganlığı açıklamada büyük rol oynayabilir. Doğum sırası, kişinin aile içindeki konumudur. Örneğin, biri ilk doğan çocuktur veya biri ortanca çocuktur. Lorie M. Sutter’a göre, “Ailedeki konumunuz (doğum sıranız) aracılığıyla davranış kalıbınızı, düşünce tarzınızı ve duygusal tepkinizi geliştirirsiniz. Doğum sıranız beklentilerinizi, insanlarla başa çıkma stratejilerinizi ve zayıf yönlerinizi belirlemenize yardımcı olur. “. Araştırmalar, ilk doğan çocukların çoğunun mükemmeliyetçi, hedef belirleyen ve kurallara uyan sorumlu insanlar olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, ikinci veya son doğan çocuğu olan kardeşi, genellikle otoriteyi sorgulayan dışa dönük bir risk alıcıdır. Bu özellikler iki kardeş için de geçerliyse, ikisinin neden her zaman anlaşamadıklarını anlamak kolaydır.

erkek kardeş

Kaynak : pixabay.com

Kardeşlerin daima iyi bir iletişim halinde olabilmesi için birbirlerine karşı bir takım sorumlulukları bulunur. Herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalındığında kardeşler birlikte hareket ederek sorun ile ilgili birlikte çözüm üretmeleri gerekmektedir. Her iletişimde olduğu gibi kardeşler arasında olan iletişimde de en önemli kavram saygı olmaktadır. Bu yüzden kardeşler her zaman birbirlerine saygılı olmalı ve onlara karşı kötü sözlerden ya da davranışlardan kaçınmalıyız.

Advertisement

Leave A Reply