Katoliklik Nedir? Mezhepleri, Katoliklik İnancının Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Katoliklik nedir ne demektir? Katoliklik ne anlama gelir? Katoliklik inancının temelleri, mezhepleri nelerdir, Katoliklik hakkında bilgi.

katoliklik

Katoliklik

Hıristiyan mezheplerinden biridir. Doğrudan doğruya Hz. İsa’nın, «İncil»’in yolundan giderek kayıtsız şartsız Papa’ya bağlananlara «Katolik» denir. Katoliklik hiçbir tenkide yer vermeyen, Papa’nın, dinin emirlerini kesin sayan görüştür. Bunun karşıtına, yani düşünce, muhakeme, tenkid ve içtihat kapılarını açan görüşe «Protestanlık» denir.

Katolikliğin ilkelerine göre Hz. İsa Peygamber, dört büyük havarisinin eliyle, bir din kitabı bırakmış, bir din kurmuştur. Bu temeli Roma’daki Vatikan Kilisesi temsil eder ki buna kısaca Roma Kilisesi denir. Katoliklere göre kutsal kitapların en doğru metnini tespit etmek, sözlerini yorumlamak hakkı yalnız Papa’ya aittir. Herkesin inanması gerekli yolu yalnız Papa ve kilise işaret edebilir. Bu İnançlar arasında, ruhun ölmezliği, buna kayıtsız şartsız inanmak gerektiği de vardır. Hıristiyanların çoğunluğu Katoliktir.

Kaynak 2

Katoliklik; Hristiyanlığın mezheplerinden biridir. İsa daha sağlığında tüm yetkilerini en yalan arkadaşı Havari Paulus’a vermişti. Aziz Paulus Hıristiyanlığı yaymak amacıyla gittiği Roma’da öldürülünce, Roma Kilisesi, İsa’dan Petrus’a geçen dinsel yetkilerin onun öldürüldüğü yer olan Roma’da kurulan kiliseye geçmesi gerektiğini savundu ve Roma Kilisesi’nin dinsel önderi olan papanın da Hristiyanlığın en yetkili görevlisi olması gerektiğini ileriye sürdü. Bu tartışma kiliselerin 1054’teki ayrılmalarına kadar sürdü. Ayrılıştan sonra Roma, Katolik mezhebinin başkenti, papa da en yetkili kişisi oldu, Papadan sonra gelen ve yetkili kişiler sırasıyla kardinal, episkopos ve piskopos unvanını taşır. Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olanlar:

  • Keldani Mezhebi: Bu mezhep papayı tanımakla birlikte Patriklik ile yönetilir. Patriklik merkezi Musul’dur. Bu mezhepten olanlar Nasturi Katolikosluğu ile Babil Patrikliği’ne bağlıdır. Rum Katoliklerinin görüşlerini benimsemişlerdir.
  • Ermeni Mezhebi: Rum Katoliklerinin görüşlerini benimseyen bu mezhep de tüm dualannı Ermenice yapar. Kendi içinde İstanbul Patrikliği, Kudüs Patrikliği, Kilikya Patrikliği, Eçmiyatzin Katolikosluğu adlarını taşıyan kiliselere aynlmıştır.
  • Maruni Mezhebi: Roma papazlarından İonnes Maro’un 440’ta kurduğu ve onun adını taşıyan bu mezhebin Patriklik merkezi Antakya’dır.
  • Süryani Mezhebi: Keldani inançlarını benimseyen bir mezheptir. Patriklik merkezleri Antakya, Mardin ve Malabar’dır.

Advertisement

Leave A Reply