Kaygusuz Abdal Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

15. yüzyılda yaşamış olan tasavvuf şairlerimizden olan Kaygusuz Abdal hayatı ve eserleri hakkında genel bilgiler içeren yazımız.

Kaygusuz Abdal Kimdir

KAYGUSUZ ABDAL, tasavvuf şairi (? – ? 15. yüzyıl). Yaşamına ilişkin hiçbir kesin bilgi yoktur. Gerçek adının Gaybî olduğu, Alaiye (Alanya) Beyi’ nin oğlu bulunduğu, Hacı Bektaş soyundan Abdal Musa’ya bağlandığı, Rumeli’de dolaştığı, dergâhta kırk yıl kulluktan sonra Mısır’a gönderildiği, oradaki tekkesinde şeyh iken ölünce bir mağaraya gömüldüğü varsayılır.

Bu bilgilerden bir bölümü, şiirinin yansıttığı gerçeklerdir: II. Murat döneminde sağ olduğu (1421-1451), Bektaşi Şeyhi Abdal Musa’ya müritlik ettiği, Sarayî mahlasıyla da şiirler söylerken, Yunus Emre izinde gittiği, hem hece, hem aruz ölçüsünü kullanabildiği, nefeslerinin çoğunda yergi-alay motifli eleştirilerle ham sofuları (zahit) taşladığı, bazı düz yazı ürünleri de bulunduğu (Budalanâme, Mugaalatanâme), Bektaşilik töre ve ilkelerini güçlükle yaydığı şiirlerinin toplandığı başlıca eserler: Abdülbaki Gölpınarlı: Koymuşuz Abdal, Hatayî, Kul Himmet (1953), Muhtar Yahya Dağlı: Koymuşuz Abdal, Hayatı ve Eserleri (1939), Doç.Dr. Abdurrahman Güzel: Kaygusuz Abdal (1918).


Leave A Reply