Kazan, Kazanmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde kazan, kazanmak kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Kazan, kazanmak hakkında atasözleri ve anlamları.

Kazan - Kazanmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

KAZAN İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

 • “ağır kazan geç kaynar”
  1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.
 • “ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar”
  yazın çalışan kışın rahat eder.
 • “bir baş soğan bir kazanı kokutur”
  kötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz büyük bir topluluğun huzurunu bozmaya yeter.
 • “gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkânına girmez (hırkasını başına çeker)”
  kafasını dinlemek isteyen kimse, gürültülü patırtılı işlerde görev almaz.
 • “iki baş bir kazanda kaynamaz”
  ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kişi bir arada yaşayamaz, bir işi birlikte yapamazlar.
 • “ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar”
  aralarındaki anlaşmazlık o kadar büyüktür ki onları uzlaştırma çaresi bulunamaz.
 • “kaynayan kazan kapak tutmaz”
  içten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.
 • “kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz”
  hiçbir iş karşılıksız yapılmaz.

Devamı

 • ” terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmez”
  hiçbir emek harcanmadan para kazanılması mümkün değildir.
 • ” sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar”
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • “sefa ile yenen cefa ile kazanılır”
  keyifli keyifli harcadığımız para, çok sıkıntı çekilerek kazanılmıştır.
 • ” sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana”
  hakkıyla yararlanılacak bir şeyin meydana gelmesi için birtakım ögelerin bir araya gelmesi gerektir; kişi kendi emeği ile kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.
 • “mal canı kazanmaz, can malı kazanır”
  insan mal kazanacağım diye sağlığını tehlikeye atmamalıdır.
 • “kumarda kaybeden aşkta kazanır”
  halk arasındaki inanca göre kumar oynayan ve parasını kaybeden biri üzülmemelidir, böyleleri aşkta şanslıdırlar.
 • “kimse bilmez, kim kazana kim yiye”
  bir kimsenin çalışıp çabalayarak kazandığı malı kimi zaman hatır ve hayalde olmayan kişiler yer.
 • “gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan”
  kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.
 • “it sürü, para kazan”
  ekmek parası kazanmak için it sürümek gibi bir iş tutmak bile ayıp değildir.
 • ” kalp kazanır, kaltaban gönenir”
  iş becerme yeteneği bulunmayan kişi, düzenbazın kendisine yutturduğu şeyi kazanç sanır.
 • “kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur”
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • “kazanmayanın kazanı kaynamaz”
  kazancı olmayan kişinin evinde yemek pişmez.
 • “baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana”
  kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır.
Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur:

ANAFİKİR ve açıklaması : Kötü bir kişi, bütün toplumun huzurunu kaçırabilir. Kişilerin bir toplumda yaşamaları, kendilerine sağlanan huzur ile mümkündür. Birbirlerine saygı duyup, birbirlerini sevdikleri sürece bu huzur sürer. Huzuru korumak için kurulmuş toplumsal kurumlar olmakla birlikte, bazen sadece bu kurumlar yeterli olmayabilir. Kişilerin de bu konuda kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekir. Huzuru bozmaya kalkan bir tek kişi çıkabilir. Doğrudan bize zararı dokunmasa bile, varın bize zararlı olabilir düşüncesiyle hareket etmeli, öyle kişileri tanımalı, tanıtmalı ve böylece onları toplumdan ayırmalıyız. Yoksa onun zararı bütün toplumu etkileyebilir.


Leave A Reply