Keltler Kimlerdir?

0
Advertisement

Keltler kimdir kimlerdir? Keltler ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

Bir çeşit Arya dili olan «Keltçe» yi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir grup meydana getirmektedirler. Keltler tarihte hürriyet sever, cesur ve savaşçı olarak tanınmıştır.

Keltler’in en çok Güneybatı Almanya’da yaşamış oldukları, daha sonra da doğuda Bohemya’ya Galiçya’ya, güneyde Ligurya’ya kadar yayıldıkları bilinmektedir.

Kelt Sembolü

Kelt Sembolü

Keltler M.Ö. IV. yüzyılda iki kol halinde İngiltere’ye geldiler. İrlandalılar Man Adası’ na yerleşen Manxlar ve İskoçlar’dan bir kısmını içine alan grup «Gaelce» (Gaelic), öbür grup da Britonca adı verilen diyeleği konuşuyorlardı. Keltler tarihte zamanla başka ırklara karışarak azalmışlardır, şimdi Keltçe yalnız İrlanda’da ve İngilterenin bazı kesimlerinde yaşamaktadır.

Keltler, Avrupa’da onlarla aynı çağlarda yaşamış olan diğer kavimlere göre daha uzun boyluydular. Bugün yaşamakta olan Kelt asıllı kimseler kısa boylu ve siyah saçlıdırlar.

KELTLER

Keltler, yaklaşık 2500 yıl önce Avrupa’da yaşamış bir grup insandı. Aralıksız savaşan vahşi insanlardı.

Advertisement

İlk Ketler, Milattan Önce, yaklaşık 500’de, Orta Avrupa’da yaşıyorlardı. Daha sonra Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’ya gibi ülkelere yerleştiler. Keltler’in hayatı ve kültürleri hakkındaki bilgilerimizin çoğu, Romalıların yazmış olduğu raporlara dayanır.

ÇİFTÇİLİK VE METAL İŞLERİ

Keltler, toprağı ekerek tahıl yetiştiriyor, ekin ve meyveleri topluyor; sığır, koyun ve domuz yetiştiriyorlardı. Altın mücevheratında ünlü, yetenekli metal işçileriydi. Demir Çağı’nda çok kaliteli silahlar ve zırh yaptılar.

KABİLE SAVAŞLARI

Kelt kabileleri rakipleriyle vahşi savaşlar yapardı. Savaşçılar hafif bir zırh kuşanır, sıklıkla da çıplak dövüşerek cesaretlerini sergilerlerdi. Çoğu kabile tepelere, korunma amaçlı tahkimat yapardı, ingiltere’de, Kraliçe Boudicca (ya da Boadicea), Milattan Sonra 61’de, Romalılara karşı yapılan ve yenilgiyle sonuçlanan saldırıda, İçeni kabilesinin önderiydi.

SAVAŞÇI KRALİÇE

Advertisement

Battan Sonra 100’lü yıllarda, Kraliçe Maeve irlanda Connaught’da yaşayan Keli halkının lideriydi. Efsaneyi konu alan “The Cattle Raid of Cooley ” (Cooley’in Yağmalanan Sığırları) adlı öyküye göre; Kraliçe Maeve; kahverengi boğanın eklenmesiyle tamamlanacak olan, değerli parçalardan oluşan koleksiyonu için, Ulster’e saldırdı. Kraliçe boğayı ele geçirdi, ancak daha sonra, yine bir Kelt olan Cuchulainn tarafından bozguna uğratıldı.

TANRILAR VE RAHİPLER

Keltler’in yazılı bir dilleri yoktu, ancak; tanrılar ve tarihle ilgili öyküleri, şarkılar ve şiirlerle aktardılar. Çok değişik tanrı ya da tanrıçaya tapar, onurları için kurban verirlerdi. Törenleri ve ayinleri rahipler yönetirdi.

GÜNÜMÜZ KELTLERİ

Kelt kabilelerinin çoğunluğu, Roma İmparatorluğumun yayılma döneminde (Milattan sonra yaklaşık 150 yılı) istila edildiler. Günümüzde; Keltliler İngiliz Adalarında, İngiltere’de ve Fransa’da bulunmaktadır.


Leave A Reply