Kemanın Tarihçesi

0

Keman ne zaman bulunmuştur? Tarihte kemanın kullanımı, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi.

kemanKemanın Tarihi;

Advertisement

Keman onuncu yüzyıla doğru Avrupa’ya geçmiştir. Fakat başlangıçta, diyar diyar dolaşan saz şairleri bu sazı çaldıkları için müzisyenler kemana pek rağbet etmiyorlardı. Onaltıncı yüzyılın başlarında İtalyanlar kemana önem vermeye başladılar. Bildiğimiz kemanı büğünkü şekline sokanlar İtalyan ustalarıdır. XVI. yüzyılda Venedik yakınlarında Cremona kasabası, keman yapan ustalarının çokluğu ile ün salmıştı. Tarihin meşhur keman ustalarından Andreas Amati, Cremona kasabasının yerlisiydi. Amati’nin en büyük zevki, keman yapmaktı. Amati, sazdan iyi ses çıkarabilmek için biçiminin güzel olmasına dikkat etmek gerektiğini biliyordu. Çeşitli ağaçlardan kemanlar yaparak en uygun ağacın hangisi olduğunu bulmaya çalıştı. 1554’ten 1580’e kadar Amati’nin yaptığı kemanların her biri muazzam birer servet kaynağıdır.

Cremona ekolünün yetiştirdiği ustaların en ünlüsü hiç şüphesiz ki Antonio Stradivari‘dir. Stradivari, küçük yaşta keman ustalarının yanında çıraklık yapmış, daha sonra bir atelye açarak çalışmaya başlamıştır. Bu ünlü ustanın kemanlarında da en önemli özellik, sazın kıvrımlarıdır. Stradivari, kemanlarının kıvrımlarını gayet büyük bir ustalıkla yapıyordu. Ayrıca kemanlarının üzerine sürdüğü cilâ da değişikti. Stradivari, günlerce, aylarca çeşitli maddelerden özel bir cilâ yapmaya çalıştı, ve nihayet kemana amber sarısı rengini veren bir cilâ yapmaya muvaffak oldu.

Stradivari, yaptığı kemanlarda en ufak bir kusur bulunmasını istemez, bu yüzden bir tek keman üzerinde aylarca çalışırdı. Hayatının son yıllarında görme kabiliyeti azaldığı için yaptığı kemanlara isminin yazılmasını istemiyor, bunlarda göze çarpacak bir kusurun adını lekelemesinden korkuyordu.

Stradivari adı, keman yapıcılığında en güzel eser sembolü olmuştur. Fabrikalarda yapılan kemanlara bile Stradivari adı konulmaktadır. Bugün Stradivari kemanlarının sayısı pek azdır. Dünyanın meşhur birkaç kemancısında Stradivari kemanı vardır.

Advertisement


Leave A Reply