Kemik Dokunun Yapısı ve Özellikleri, Kemik Doku Nedir, Çeşitleri, Yeri

0
Advertisement

Kemik Dokunun Özellikleri nelerdir? Kemik doku nedir, nerede bulunur, çeşitleri nelerdir, yapısı nasıldır? Kemik doku hakkında bilgi.

Kemik doku

Kemik Dokunun Özellikleri

İnsan ve omurgalı hayvanların iskeletini oluşturan kemikler kemik dokusundan meydana gelir. Kemik dokusu, canlı kemik hücreleri ile bu hücrelerin salgıladığı ara maddeden oluşur. Gerçek kemik hücresine “osteosit” denir. Bu hücreler çok sayıda sitoplazmik uzantılara sahiptir.

Hücreler tarafından salgılanan ara maddenin çoğunu protein yapısındaki “osein” teşkil eder. Oseinin esasını ise kollagen bağ dokusu lifleri meydana getirir. Liflerin arasına, kalsiyum fosfat, magnezyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum flörür gibi inorganik tuzlar birikerek kemik dokusunu sertleştirir. Yaş ilerledikçe inorganik tuzların kemikteki oranı yükselir. Bundan dolayı, çocuk ve gençlerde kemik elastiki, yaşlı insanlarda ise sert ve kırılgandır.

kemik doku

Kemik dokusunun Yapısı

Kemik dokusu sıkı ve süngerimsi yapıda olmak üzere iki şekilde görülür. İskeleti oluşturan bütün kemiklerin dış yüzeyi ile uzun kemiklerin gövdesi sıkı kemik dokusundan meydana gelir.

Advertisement

Sıkı dokulu bir kemik kesiti alınarak, mikroskopta incelenecek olursa,ara maddenin iç içe daireler halinde sıralanmış lamelli bir yapıya sahip olduğu görülür. Bu lamellerin ortasında kan damarları ve sinirlerin geçtiği bir “Havers kanalı” vardır. Kemik hücreleri lamellerin birleşme yerlerinde bulunur. Hücreler, kendi şekillerine uygun boşluklarda yerleşmişlerdir. Kemik hücreleri sitoplazmik uzantılarla hem birbirlerine, hem de havers kanalına bağlanırlar. Hücreler, havers kanalındaki damarlardan gerekli oksijen ve besin maddelerini, bu sitoplazma uzantılarıyla alır. Artık maddeleri de aynı yolla verirler.

KEMİĞİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Kemik dokudaki büyüme ve gelişme için kemik hücrelerinin çoğalması gerekir. Bu nedenle kemiğin yapısında bulunan maddelerin (protein, kalsiyum, fosfor, potasyum) vücuda alınması ve kemiklerde depolanması lazımdır. Ayrıca D vitamini, kemiklerde kalsiyum ve fosfor birikimini sağlar. Beslenme bu yüzden önem taşır.

Diğer bir faktör, hormonlardır. Kandaki kalsiyum oranını düzenleyen paratiroid hormonu olan parathormon ve tiroid bezi hormonu olan kalsitonindir. Kandaki kalsiyum oranı azalınca parathormon salgılanır ve kemiklerdeki kalsiyum kana geçmeye başlar. Kandaki yüksek kalsiyum miktarı tiroit bezinden kalsitonin salgılanmasını sağlar. Kalsitonin, kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini artırır. Kemiklerin büyüme ve gelişmesinde ayrıca hipofizden salgılanan büyüme hormonu ile genetik faktörler de etkilidir.


Leave A Reply