Kendi İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Kendi Geçen

1
Advertisement

İçinde kendi kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Kendi ile ilgili atasözleri, anlamları ve açıklamaları. Kendi hakkında atasözleri.

kendi atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Kendi İle Atasözleri

 • aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır
  insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.
 • ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  kendini acındıranlardan kork.
 • akarsu çukurunu kendi kazır
  bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.
 • akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş
  insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.
 • akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış
  insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.
 • alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.
 • âleme verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
  kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
 • ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.
 • bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
  bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.
 • çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş
  densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.
 • düşmanın karınca olsa kendini merdane tut
  düşmanın ne kadar güçsüz olursa olsun dikkat et, uyanık ol.
 • el elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
  insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.
 • el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
  başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.
 • el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ele verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
  kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
 • eşeği dama çıkaran yine kendi indirir
  yanlış yapan kimse, yanlışı yine kendisi düzeltir.
 • gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş
  toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalarını ilgilendirmez.
 • halka verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
  kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
her dağın derdi kendine göre
herkesin kendi durumuna bağlı olarak sorunları vardır.
 • her horoz kendi çöplüğünde öter
  herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirebilir.
 • her koyun kendi bacağından asılır
  herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker.
 • herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
  insanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler.
 • herkes kendi ayıbını bilmez
  insan kendi kusurunu göremez, bilemez.
 • herkes kendi ölüsü için ağlar
  hiç kimse başkasının acısını içinde duymaz, onun yüreğini sızlatan ancak kendi acısıdır.
 • herkes ne ederse kendine eder
  nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün
 • iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
  başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.
 • insan kendini beğenmezse çatlar (ölür)
  herkes kendini beğenir; bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur.
 • it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
  başkasının korumasıyla iş yapan akılsız kişi, desteklendiğini unutarak kendi gücüne inanır.
 • karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
  görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez, kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç duruma düşer.
 • kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden
  bir kimseye en büyük kötülüğü kendisine çok yakın olanlar yapar.
 • kel ilaç bilse kendi başına sürer
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • kelin medarı olsa kendi başına olur
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • kendi düşen ağlamaz
  kendi zararına kendisi neden olanın yakınmaya hakkı olmaz.
 • kendi söyler kendi dinler
  ne söylediği anlaşılmaz, söylediği şeylere önem verilmez.
 • kimse kendi memleketinde peygamber olmaz
  insanların kendi çevrelerinde değeri bilinmez.
 • kişi ne yaparsa kendine yapar
  iyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur.
 • kişinin kendine ettiğini kimse edemez
  bir kimse kimi zaman tedbirsizliği yüzünden öyle yanlış iş yapar, başını öyle derde sokar ki böyle bir kötülüğü başkaları ona yapamaz.
 • kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi
  kişi herkesin kendisi gibi olduğunu sanır.
 • komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın
  başkasının daha iyi durumda olmasını iste ki Tanrı da seni ondursun.
köpeğe gem vurma, kendini at sanır
kendisine değeri varmış gibi davranılan değersiz kişi, gerçekten değeri bulunduğuna inanır.
 • kurda ‘neden boynun (ensen) kalın?’ demişler, ‘işimi kendim görürüm de ondan’ demiş
  işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.
 • öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser
  koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.
 • önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele
  başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.
 • parası (akçesi) ucuz olanın kendisi kıymetli olur
  parasını esirgemeyen, cömert kimseyi herkes el üstünde tutar.
 • rahvan at kendini yorar
  bir işi işgüzarlık ederek veya gereksiz yere üstünde durarak uzatanın zararı kendisine olur.
 • rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür
  bilgi, beceri, fizikî güç gibi yönlerden kendisinden üstün olanlarla mücadeleye giren bir kimse bu mücadelede yenik düşer, birtakım kayıplara uğrar.
 • sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • sarhoşa dokunma, kendi yıkılsın
  kendi aklını beğenip başkasını dinlemeyen kimseyi gittiği yanlış yoldan döndürmeye kalkmayın, bırakın cezasını çeksin.
 • terzi kendi söküğünü dikemez
  insanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar.

İnsan Kendini Beğenmese Çatlar:

ANAFİKİR : Her insan kendisini başkalarından daha çok beğenir.

Herkes kendini beğenir. Bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur. Çünkü insanın kişiliği, aklının yönetimi ile biçimlenir. Mademki kendi aklım bütün akılların üstünde görüyor, ister istemez kendi kişiliğine en büyük değeri biçecektir. Kendisini beğenmese yaşayamayacağını düşünür. Oysa gerçek insan yalnız kendini değil başkalarını da beğenmesini, kendinden iyilerini görünce yerine göre kendinden çok beğendiğini ortaya koymasını bilmelidir. öyle kişiler kendilerine güvenlerini arttırır, başkalarının da saygısını kazanırlar.


1 Yorum

Leave A Reply