Kendiliğinden Emisyon Nedir?

0
Advertisement

Kendiliğinden emisyon nedir, nasıl olur, özellikleri, çizimi, hakkında bilgi.

kendiliginden-emisyon

Kendiliğinden Emisyon; Bir atom grubunda atomların çoğu temel halde bulunur. Buna atomun kararlı hali denir. Uyarılmış hal atomlar için kararlı bir hal olmadığından, atomlar kararlı hale geçmek için 10~8 saniye gibi kısa bir sürede ışıma yaparak temel hale geçerler. Bu ışımaya kendiliğinden emisyon denir. Şekilde kararlı halde bulunan atom sayısı, uyarılmış atom sayısından çok fazla olduğundan temel hal ile 1. uyarılma seviyesi arasındaki farka eşit enerjiyle gelen fotonlar temel haldeki atomları uyarır. Uyarılan atomlar da temel hale dönerken, gelen fotonun enerjisine, frekansına ve dalga boyuna eşit fotonlar yayınlar. Fakat gelen fotonlar ile çıkan fotonlar arasında faz farkı oluşur.

Yayınlanan ışınların toplam şiddeti, dalgaların şiddetleri toplamına eşittir. Bu da herbir dalganın şiddeti, a genliğinin karesi ile orantılı olacağından n tane yayınlanan dalganın toplam şiddeti n.a2 ile orantılıdır.


Leave A Reply