Kerem Operası Konusu Karakterleri Hakkında Bilgi (Ahmet Adnan Saygun)

0
Advertisement

Kerem Operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Kerem Operasının konusu, karakterleri, özeti, hakkında bilgi.

Kerem Operası

Kerem; Üç perdelik operadır.

  • Besteci; Ahmet Adnan Saygun
  • Metin: Selâhattin Batu.
  • İlk oynanış: 1953 Ankara.
  • Başlıca kişiler: Aslı (Soprano), Kerem (Tenor), Hanım Sultan (Kontralto), Hakan (Bas), Subaşı (Bariton); İhtiyar (Bas), Yolcu (Tenor), İkinci Hakan (Bariton), Vezir (Bas) ve âşıklar.
  • Konunun geçtiği çağ ve yer: Efsane çağında Anadolu.

Operanın Konusu

Ağaçlarla kaplı, çimenlerle örtülü bir su başı. Vezir kızı Aslı Han çevre işlemekte, arkadaşları kızı öven bir türkü söylemektedir. Uzaktan avcılar görünür, kızlar kaçışır, Aslı Han bir ağaç ardına saklanır. Genç avcı Kerem yaklaşır, suya eğilir, kızın yankısını görmüştür. Hakan oğlu Kerem vurulur kıza, iki genç birbirlerini övmekte, adlarını çağırarak ayrılmaktadırlar. Kerem aşkını açar babasına anasına. Ancak, Hakan rıza göstermez bu evliliğe. Aslı’nın babası olan vezir vatanını satmış, ailesini alıp kaçmıştır. Kerem sazıyla kendini yollara vurur. Diyar diyar gezmekte, Aslı’sını sormakta, düşünde hep onu görmektedir. Günün birinde eski bir medrese odasında bir ihtiyarla tanışır. Düşünde görmüştür onu, tanımaktadır. İhtiyar ona bir kadeh uzatır, içmesini söyler. Kadehte ‘ölümsüz sükûn’ gizlidir, yâri o içkidedir.

Kerem kadehi döker, hayalinde Aslı belirmiş, onunla konuşmaya koyulmuştur. Gece bir mezarlıkta uykuya dalmışken bir kervanın yaklaştığını duyar. Kervancıların söylediği türkü Kerem’in aşkını anlatmakta, çilesinin sona ermek üzere olduğunu haberlemektedir. Bir başka ülke halkının sarayında âşıklar yarışmaktadır. Hakan bilmece verip çözümünü ister. Katılanlar teker teker dizeler sıralayarak çözümü bulmaya çalışırlar. Bu sırada yoksul kılığıyla Kerem yaklaşıp sazı alır eline Vaktiyle anası, arkadaşı olan vezir, karısıyla gezerken karşılarına bir ihtiyar çıkmış, bir elmayı ikiye bölerek yarısını birine, yarısını diğerine vermiştir. İki kadın yarım elmaları yemişler, bir erkek, bir de kız çocukları olursa birbirleriyle evlendirmeye ahdetmişlerdir.

Kerem şimdi yâr’i bulmak için dolanmaktadır. Hakan, Kerem’in bulmacayı bildiğini açıklar, yanından bir konuk kalkıp Kerem’e sarılır. Bu Aslı’nın babası olan vezirdir. Hakana artık iki elmanın bütünleştiğini söyler. Halk kıvançla gösteriler yapmakta, ihtiyar elinde kadeh Kerem’e ilerlemektedir. Kerem kadehtekini alır içer, vuslat yolu başında beklemeye koyulur. Uzaklardan Aslı’nın sesi onu çağırmaktadır. Huzur ve aşk korosu eşliğinde kalkar, yavaş yavaş kaybolur gider.

Advertisement

Opera Hakkında Bilgi

‘Kerem’ ilk büyük ve önemli Türk lirik dramıdır. Metin ozanı ve besteci konu olarak eski bir Türk masalını seçmişler, aşk öyküsü dışında felsefe anlayışıyla, özellikle ‘tasavvuf anlamı üzerinde durarak işlemişler, bu arada folklorumuza, törelerimize geniş yer vermişlerdir.


Leave A Reply