Kim İl Sung Kimdir?

0
Advertisement

Batı dünyasının düşman kardeşi olan Kuzey Kore’nin kurucu eski lideri Kim İl Sung hayatı ve dönemi ile ilgili genel bilgiler.

Kim İl Sung

KİM İL SUNG (KİM SUNG ÇU), Kuzey Koreli devlet adamı (Manyongdae 1912 – Pyonyang 1994). 1931′ de Kore İşçi Partisi’ne katıldı. 1932-1935 arasında Japonlara karşı yapılan savaşta Kore Halk Devrim Ordusu’nu örgütledi. İkinci Dünya Savaşı’nda, Sovyet Ordusu’nda savaşan bir Kore birliğine komuta etti.

1945’te ülkesine dönerek Kore İşçi Partisi’ni kurdu ve başkanlığına seçildi. SSCB’nin de yardımıyla karşıtlarını ezip 1946’da geçici Kore Hükümeti’ni kendi başkanlığında kurdu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ilanından (1948) sonra, başbakanlığına seçildi. 1950-1953 arasında Güney’i ele geçirmek için Kore Savaşı’nı başlattı (1950-1953). Halk Ordusu Başkomutanı olarak Mao Çe Tung’un denetiminde yetişmiş Yenan grubuna katıldı (1951). Savaş sonrasında, SSCB ve Çin’in yardımıyla ekonomik ve askeri kalkınma programını yürürlüğe koydu. Çin’in desteğiyle, partiden sorumlu SSCB yanlısı Ho Kai’yi ve 1953-1955 arasında Pak Hong-Yong’un başkanlık ettiği grubu tasfiye etti.

Bunu, Kim Tu-Bong’un önderlik ettiği Yenn grubunun dışlanması izledi (1956-1958). Böylece, Mançuryalı Korelilerden oluşan Kapsan grubuyla, partiye egemen oldu (1966). Meclis tarafından mareşalliğe yükseltildi; iki kez İşçi Cumhuriyeti ve Halk Cumhuriyeti kahramanı ilan edildi. 1972’de başbakanlık makamı kaldırılarak, devlet başkanlığına getirildi. Sağlık, eğitim, konut sorunlarını başarıyla çözümledi. Dış politikada, SSCB ve Çin’den bağımsız bir yol izledi. Son yıllarında, Güney Kore ve bazı Batılı ülkelerle diyalog başlattı. Kim İl Sung’un Seçilmiş Eserleri adı altında 17 ciltlik kitaptan başka çeşitli eserleri yayımladı.

Advertisement

Leave A Reply