Kimyanın Tarihçesi, Kimya Bilimi Nasıl Ortaya Çıktı? Gelişimi Nasıl Oldu?

0
Advertisement

Kimya bilimi nasıl ortaya çıktı? Kimya bilimin tarihi, önemli bilim adamları, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi.

kimya

Kimya Tarihi;

Madde ve maddedeki değişimler daha ilkçağdaki Yunan filozoflarından bazılarının ilgisini çekti ve bu olayları incelediler. Demokritos ve Epikuros gibi filozoflar atom kuramım ortaya atarak “evren, boş mekândan, sonsuz büyük sayıda, sonsuz küçük boyutta taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler bozulmaz, değiştirilmez ve bölünmez. Bu taneciklere atom denir” kuramını ortaya attılar. Bu kuram deneysel olarak kanıtlanmadığından bir düşünce, bir felsefe olmaktan öteye gidemedi.

Daha sonraları Aristoteles’in dünyanın ateş, toprak, su ve havadan oluştuğunu ileriye sürdüğü kuramı yüzyıllarca geçerliliğini korudu. Ancak bu kuramın da yanlışlığı kimya biliminin 1500 yıl gibi çok uzun bir süre ilerlemesini engelledi. 14.-15. yüzyıllar arasında yaşamış olan simyacılar (alşimistler) maddeyi değiştirebilir bir eleman olarak kabul ettiler. Özellikle değerli metallerden altın ve gümüşü daha çok bulunan metallerden ve çeşitli nesnelerden elde etme çalışmaları yüzlerce yıl sürdü. Ancak bilimsellikten uzak yapılan bu çalışmalar, bilime katkıda bulunacak birtakım gerçekleri de ortaya çıkardı.

Duygular Kimya

Doğunun ünlü adları arasında Cabir, Razi, İbni Sina, kimya bilimine katkıda bulunan kişiler arasındadır.

12.-16. yüzyıllar arasında yaşamış olan Batılı simyacılar da bizmutu element haline getirmeyi, ispirto, antimon, arsenik, sülfirik ve hidroklorik asit yapmayı başardılar.

Advertisement

16. yüzyılda İsviçreli Paracelsus, Alman Georg Bauer Agricola, Fransız Bernard Palissy; 17. yüzyılda Jan Baptist van Helmont yaptıkları çalışmalarla ve geliştirdikleri yeni yöntemlerle kimya bilimine bilimselliği kattılar. Kimya bilimini Aristoteles’in dört temel eleman kuramından kurtaran ilk kimya bilgini İngiliz Robert Boyle oldu. Boyle, kimyaya yaptığı katkılarla modern kimyanın kurucusu sayılır. Maddesel değişimleri ilk kez sistemli bir biçimde inceleyen Fransız kimyacısı, Antoine Laurent Lavosier oldu. Lavoisier ile başlayan bilimsel kimya araştırmaları sonucunda birçok yasa oluşturuldu. Proust’un “kimyasal bileşiklerde sabit oranlar yasası”, İngiliz kimyacısı John Dalton‘un “kat oranlar yasası”, İsveçli kimyacı Barzelius’un eleman simgeleri ve atom ağırlıklarına ilişkin buluşları kimyacı Barzelius’un eleman simgeleri ve atom ağırlıklarına ilişkin buluşları kimyanın ana ilkelerini oluşturdu.

Fransız kimyacısı Gay-Lussac hacimler ile ilgili yasayı bularak Dalton ve Proust’un görüşlerini doğruladı. Fransız Louis Bertholet teknokimyayı kurdu. Rus kimyacısı Mendelyev basit maddeleri sınıflandırdı. Faraday gazları sıvılaştırmayı başardı. İtalyan Alessandro Volta‘ nın 1807’de bulduğu pil, kimyasal analize uygulandı ve alkali madenler element halinde elde edildi. William Ramsay havanın bileşiminde bulunan neon, argon, ksenon ve kripton gazlarını buldu. Lois Pasteur mayalanmayı inceledi, disimetri yasalarım kurdu. Pierre Curie ve Marie Curie elementlerin başka maddelere dönüşümünü buldular


Leave A Reply