Kınkanatlılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Dünyadaki böcek popülasyonunun neredeyse yarısını teşkil eden Kınkanatlılar takımı hakkında gtenel bilgiler.

Kınkanatlılar (Coleoptera)

KINKANATLILAR, (Lat. Coleoptera). Çokhücreli hayvanlardan Eklembacaklılar alt dalının Böcekler sınıfının Kanatlılar alt sınıfına giren bir takım.

Kınkanatlılar Böcekler sınıfının bir takımı olmasına karşın, tek başına tüm hayvan türlerinin yarısına yakınını kapsarlar. Ayrıca bazı tür topluluklarında aynı türden yüz milyarlarcası bulunur. Hayvanlar dünyasında en kolay uçabilmeleri, her türlü doğal ortamda kolayca yürüyebilmeleri, gerektiğinde yer altında yaşayabilmeleri Kınkanatlıların tüm dünyada yaygın olmalarını sağlamıştır. Bu üstünlükleri iki çift kanadın değişik gelişme göstermesinden kaynaklanır. Ön kanatlar pürüzsüz ve sert, katı ve koruyucu birer kın biçimindedir.

Dinlenme halindeyken vücudu bir kın gibi sararlar. Uçarken öteki kanatların çırpılmasına olanak verir biçimde açılırlar. Alt kanatlar zarsı yapıdadır ve kınkanatlardan iki kez daha uzundur. Dinlenme halindeyken kıvrılmalarını sağlayan bir büklüm sayesinde kınkanatların altına katlanarak korunurlar.

Advertisement

Ağız yapısı tümünde çiğneyici-öğütücü tiptedir. Tümünde başkalaşma tamdır ve kurtçukları tırtılı andırır. Başlarında duyarga bulunur. Bacaklar tipine göre kazıcı, koşucu, yüzücü, sıçrayıcı gibi değişik biçimdedir. Kınkanatlılar Adephaga ve Polyhaga olmak üzere iki alt takıma ayrılırlar. İyi bilinen tür ve cinsleri; Altınböcek, ateşböceği, buğdayböceği, mayısböceği, mercimekböceği, kurtböceği, pislik böceği, geyikböceği, uğurböceği.


Leave A Reply