Kip Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kip ne anlama gelir? Kip kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga
2. Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı
“Bir maddenin biçimi bir kiptir, ağırlığı ise sanlarından biridir.”
3. Uygun, tıpatıp gelen
4. Sağlam, dayanıklı
5. Örnek, kalıp
tıpatıp, uygun gelmek
Türkçede -se eki ile kurulan ve dileme kavramı veren kip
“Gelsem, gelsen, gelse, gelsek, gelseniz, gelseler.”
Fiilin yapılmasını dileyen veya emreden isteme kipi
“Gel, gelsin, gelin, gelsinler.”
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren, -ecek ekiyle kurulan kip: Geleceğim, geleceksin gibi
Bildirme kipi
Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dilek görevi de yapan tasarlama kipi
Belli zaman kavramı veren belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kiplerine verilen genel ad: gel-di, gel-miş, gel-i-yor, gel-ir, gel-ecek gibi
Dilek, istek, gereklik ve emir kavramları veren kipler
“Gelse, gele, gelmeli, gelsin.”


Leave A Reply