Kırgızistan Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Kırgızistan – Kırgızistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

kirgizistan-bayragiKırgızistan;

Advertisement

Orta Asya’da devlettir. Doğudan Çin, kuzeyden ve batıdan Kazakistan ve Özbekistan, güneyden Tacikistan ve Özbekistan ile çevrelenir.

Yüzölçümü: 198.500 km2.
Başkenti: Bişkek.
Dil: Kırgızca (resmi), Rusça.
Din: Müslüman (Sünni), Hristiyan (Ortodoks), Budist.
Para birimi: 1 som = 100 tyin.
Başlıca kentleri: Oş, Celalabad, Tokmak, Issık-Kul, Kara-Balta.

Yüzey Şekilleri; Ülke üç bölgeye ayrılır; Isık-kul, Narin, Alay Dağları’nın güneybatı, Tanrı Dağları’nın batı, Tacikistan Dağları’nın kuzeydoğu uzantıları, ülke topraklarında birleşir. Dağlar üzerinde yüksekliği 5.000-7.500 m arasında değişen çok sayıda yüksek doruk (Çin sınırında Tanrı Dağları’ndan Pobyedi Tepesi 7.439 m, Tacikistan sınırında Lenin Tepesi 7.134 m, vb.) ve buzul vardır. Kuzeydoğuda, deniz düzeyinden 1.609 m yükseltideki Isık-Kul (622.227 km2), Asya’nın en büyük göllerinden biridir. Tanrı Dağları’nın eteklerinden doğan, Narin Irmağı, Sri Derya’nın bir koludur. Irmak, batı yönünde akarak Kırgızistan içlerine kadar uzanan geniş, verimli Fergana Vadisi’ni sular.

İklim; Yüzey şekillerinin sert oluşu, ülkenin denizle bağlantısı olmayışı, yüksek dağlar, iklimi büyük ölçüde etkiler. Alçak kesimlerde çöl iklimi gözlenirken yükseklerde soğuk bir iklim egemendir. Yağış miktarı da bölgelere göre değişiklik gösterir. Yüksek dağlık alanlarda bu miktar 750-1.000 mm arasında değişir

Advertisement

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Ülkenin büyük bölümünde alpin ve alp altı tür çayırlarla kaplıdır. Vadilerde ve dağların kuzeye bakan yamaçlarında ormanlık alanlar uzanır. Ormanların getirdiği besin kolaylığı nedeniyle yırtıcı memeliler görülen başlıca hayvanlardır.

Ekonomi; Devrim öncesinde çok düşük olan tarım alanları ve üretim, sosyalist yönetime geçildikten sonra makineleşme, sulama sistemlerinin geliştirilmesi sonucu büyük gelişme göstermiştir. Fergana ve Çu Vadileri’nde ipekböcekçiliği, bağcılık (üzüm), sebze, meyvecilik yapılır. Geniş otlak ve çayırlıklarda sığır, koyun, keçi, domuz yetiştirilir. Bağımsızlık sonrası Sosyalist ekonomiden pazar ekonomisine geçiş sancıları yaşanmaktadır. Bu nedenle kişi başına düşen yıllık ulusal gelir bir hayli düşüktür.

Kırgızistan, yeraltı kaynaklan (kömür, antimuan, petrol, doğal gaz, kurşun, tungsten, civa, uranyum filizi) açısından zengindir.


Leave A Reply