Kısmet, Nasip İle İlgili Deyimler Anlamları ve Açıklamaları, Kısmet Konulu

0

İçinde ve anlamında kısmet, nasip kelimeleri geçen deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Kısmet hakkında deyimler ve açıklamaları.

Kısmet, Nasip İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Deyimler

 • “kısmet beklemek”
  evlenmeyi, evleneceği kimseyi beklemek: “Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor.” -H. Taner.
 • “kısmet (kısmeti) çıkmak”
  evlenme teklifi almak: “Zavallı kızın kısmeti çıkmış, kendine sormadan, danışmadan hemen vermişler.” -Ö. Seyfettin
  “kısmeti açılmak”
  1) kazancı artmak, bolluğa ermek; 2) kendisiyle evlenmek isteyen biri çıkmak.
 • “kısmeti ayağına (kadar) gelmek”
  beklenmeyen bir nedenle kazançlı bir durumla karşılaşmak.
 • ” kısmeti bağlanmak”
  istediği hâlde evlenememek.
  “kısmeti kapanmak”
  1) kazancı azalmak; 2) kendisiyle evlenmek isteyen biri çıkmamak.
 • “kısmeti kesilmek”
  daha önceden kendisine nasip olan bir şey artık nasip olmamak: “Çöp tenekeleri modernleşip metal sandıklara dönüşünce bu zavallıların çöp tenekelerinden de kısmeti kesildi.” -A. Boysan.
 • ” kısmetine mâni olmak”
  kazancına veya evlenmesine engel olmak.
 • “kısmetini ayağıyla tepmek”
  kavuşacağı iyi bir durumu, değerini bilmeyerek istememek.
 • “kısmetini bağlamak”
  bir inanışa göre büyü ile evlenmesine engel olmak.
 • “nasibini almak”
  güzel, hoşa giden bir şeyden kısa bir süre de olsa yararlanmak, sebeplenmek: “Herkes ondan haz veya hüzün, kendi nasibini alırdı.” -A. Ş. Hisar.
 • “nasip almak”
  1) Bektaşilikte tarikata girme töreni yapılmak; 2) yararlanmak, kısmetine düşeni elde etmek: “Konaktaki hamamlardan halayıklar, hizmetçiler de nasiplerini alırmış.” -S. Birsel.
 • “(bir yerde) içecek suyu olmak”
  o yere gitmesi kısmet olmak.
 • “Kadir Gecesi doğmuş”
  çok şanslı, kısmetli kimseler için söylenen bir söz.

Kadir Gecesi Doğmak Deyiminin Hikayesi – Anlamı – Cümleler

Advertisement
Kadir Gecesi Doğmak

Çok şanslı, kısmetli kimseler için söylenen bir söz

Kadir Gecesi Doğmak Deyiminin Hikayesi

Kadir Gecesi Müslümanların önem verdikleri bir gecedir. Aslında bunun sebebi Yüce Allah’ın bu geceye değer vermesidir. Allah Kur’an-ı Kerim’de bu gecenin bin aydan daha kıymetli olduğunu bildirmiştir. Bu gecede melekler, insanların isteklerini yerine getirmek için yeryüzüne inerler.

Bundan dolayı bu mübarek geceye değer verilmiştir. Hayatta işleri yolunda giden, hedefine kolayca ulaşan kimselere öneminden dolayı, gecenin bereketini hatırlatarak:

– Kadir Gecesi mi doğdun ya da anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu, denilir. Bu deyim, işleri yolunda gitmek, isteklerine kolayca kavuşmak anlamına gelen bir deyimdir.

Advertisement
Kadir Gecesi Doğmak İle İlgili Cümleler
 • *** Kadir gecesi doğmuş sanki her eline attığı iş yoluna giriyor.
 • *** O çocuk Kadir gecesi doğmuş, Böyle bir kadınla evlenmek büyük şanstır.
 • *** Kadir gecesinde doğmuş, hiç umulmadık yerden nasipleniyor.


Leave A Reply