Kızılay Hakkında Bilgi, Kızılay’ın Kuruluşu, Amacı ve Görevleri Nelerdir?

39
Advertisement

Kızılay nasıl bir kurumdur? Kızılay ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kızılayın görevleri hakkında bilgi.

Kızılay Resimleri

Kızılay; savaş, deprem, yangın, hastalık salgını, su baskını gibi felâket şuralarında zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. Felâket anları dışında da yoksullara daima yardım eder. Kızılay bugün çeşitli sağlık ve yardım tesisleriyle yurttaşa büyük çapta hizmet etmektedir.

1861’de Cenevre’de milletlerarası bir kongrede bütün dünyada, savaşta, barışta, halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış, ayrıca bu konuda bir anlaşma imzalanmıştı. Cenevre konferansında Osmanlı hükümetini temsil eden bir kimse bulunmamış, devrin ihmalci idarecileri bu işle hiç ilgilenmemişlerdi. Sonradan Cenevre anlaşmasını Osmanlı hükümeti de imzaladı. 1869’da toplanan ikinci konferansta Türkiye’yi devrin Berlin büyükelçisi temsil etti.

O zamanki adiyle Hilâliahmer Cemiyeti’nin temelini Macar Abdullah Bey diye anılan Tıbbiye Mektebi jeoloji öğretmeni Miralay Abdullah Bey atmıştır.

Ayrıca Serdar Ömer Paşa, Tıbbiye Nazırı Marko Paşa, Tıbbiye öğretmenlerinden Kırımlı Aziz Bey’in de çok büyük yardımları olmuştur. 1868’de kurulan ilk yardım derneği “Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti” (Osmanlı Yaralı Askerlerine Yardım Derneği) adını taşıyordu. Rusya ile yapılan savaş sırasında Hilâliahmer resmen kurulmuş sayılmadığı için öteki müttefik devletlerin Kızılhaç derneklerinden bir yardım sağlamak mümkün olamamış, bu yüzden savaşta yaralıların bakılması çok güç olmuştu. 1877 yılı ağustos ayında Sadrazam Hüsnü Paşa’nın yardımıyla ilk Hilâliahmer Cemiyeti resmen kuruldu, başkanlığa Dr. Hacı Arif Bey getirildi. 1877’de savaş devam ederken Hilâliahmer’in yaralılara, yardıma muhtaç kimselere harcadığı paranın tutarı 61.087 altındır.

Savaştan sonra Hilâliahmer’le kimse ilgilenmedi, derneğin yardım faaliyeti günden güne azaldı. Hilâliahmer’in veznedarı olan Della-suda Faik Paşa, elindeki Hilâliahmer’e ait parayı harcıyacak yer bulamayınca bankaya yatırmak zorunda kalmıştı.

Advertisement

1809’da, I. Meşrutiyetin ilânından sonra, Hilâliahmer’in de yeniden düzene sokulması düşünüldü, Hariciye Nazırı Rıfat Bey, Dr. Besim Ömer, Dr. Esat Beyler’in de gayretleriyle bu teşebbüs gerçekleştirildi. Daha sonra Dr. Mehmet Ali, Ali Galip, Kâzım İzzettin Beyler’in de yardımıyla Hilâliahmer’in tüzüğü hazırlandı. Dernek resmen kurulduktan sonra ilk kongresi 7 nisan 1911’de İstanbul’da yapıldı. Hilâliahmer I. Dünya Savaşı sırasında gerçekten faydalı bir dernek olduğunu ispat etmiştir.

Cumhuriyetin ilânından sonra Hilâliahmer Cemiyeti daha da geliştirildi, Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırıldı. Atatürk, 28 nisan 1935 tarihinde “Hilâliahmer” adını “Kızılay” olarak değiştirdi. Aynı yılın mayıs ayında da Kızılay’a bağlı olarak bir “Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu” kuruldu. Ayrıca 1925’te İstanbul’da Haseki Hastanesi’ne bağlı olarak Kızılay Hemşire Okulu açıldı.

Kızılay’ın çeşitli sağlık kurumlarından başka bir de “kan programı” vardır. Kurulan kan bankalarından ihtiyaç durumunda kan temin edilebilir. Her yıl düzenlenen Kızılay Haftası’nda Kızılay’ın önemi, faydaları belirtilir, bu arada şimdiye kadar yapılan işler anlatılır.


39 yorum

  1. Öykü ergene :) :) on

    Turkce oğretmenimizin vediği kızılay projesini bu yazı sayesınde yaptım çokk sağolun

  2. A♡☆FENOMEN A♡☆ on

    ÇOK AMA ÇOK AMA ÇOK AMA TEŞEKKÜR EDİYORUM. SİZ OLMASAYDINIZ SINAVDAN DÜŞÜK ALACAKTIM.100 ALDIM SINAVDAN. NASIL TEŞEKKÜR EDSEM AZDIR TEŞEKKÜRLER…???

Leave A Reply