Kobay Hint Domuzu Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Beslenmesi Üremesi

0

Kobay (Hint domuzu) nasıl bir hayvandır? Kobay hayvanının özellikleri, laboratuvarda kullanımı, yaşam koşulları hakkında bilgi.

kobay

Kaynak: pixabay.com

Kobay (Hint Domuzu) Hakkında Bilgi

Kobay (Hint Domuzu); Memelilerin kemirgenler takımından tavşana benzeyen, ondan daha küçük bir hayvandır. Tıp ve biyoloji alanlarındaki lâboratuvar deneyleri için özel olarak beslenir, tüylerinden ayrıca küçük resim fırçaları yapılır.

Kobay kolay yetiştirilen, çabuk üreyen bir hayvandır. Adı, Amerika yerlilerinin dilinden alınmıştır. Onun için, Amerika yerlilerine “Hintli” denilmesinden ötürü, bu hayvana da “Hint domuzu” adı verilmiştir.

Kobaylar, 15 santim kadar uzunlukta, küçük, tüylü hayvanlardır. Değişik renklerde olan çeşitleri vardır. En çok kırmızı, kahverengi, beyazdır. Kulakları çok küçüktür, kuyrukları yoktur.

Kobayların laboratuvarlarda deney hayvanı olarak kullanılmaları deneyler sırasında çok uysal olmalarındandır. Kobaylara laboratuvarlarda serum yapılırken deneyi yapan kimselerin elinde hiç kıpırdamadan, güçlük çıkarmadan sessizce dururlar.

Beslenmesi

Kobaylar en çok ot ve yeşillik yiyerek beslenirler. Bu besinlerden gerektiği kadar bulabilirlerse, hiç su içmeden yaşayabilirler. Laboratuvar deneyleri için yetiştirilen kobaylar tavşan, ya da sıçan besinleriyle beslenirler. Bu şekilde yetiştirilen kobaylara muhakkak su vermek gerekir.

Üremesi

Kobaylar yılda iki, üç kere yavrularlar. Bir defada, ikiden sekiz taneye kadar yavru doğururlar. Yavru kobaylar doğdukları sırada oldukça gelişmiş durumdadırlar. Doğar doğmaz analarının yedikleri yiyeceklerden yiyebilirler, doğumlarından birkaç saat sonra da koşmaya başlarlar. Kobayların ömrü 6-7 yıldır. Dişi kobayla erkek kobay birbirlerine çok benzerler. İkisinde de bacaklar kısa, gövde topluca, baş iridir.

Peru’da, Ekvador’da, Kolombiya’da yaşayan Amerika yerlileri, İspanyollar’ın buralara gelmelerinden çok daha önce kobayları, etinin lezzetli olmasından dolayı, yiyecek olarak beslerlerdi. Amerika’nın keşfinden sonra Avrupalılar da kobayları etini yemek için yetiştirmeye başladılar. Bugün kobayların eti pek yenmez.

kobay

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2

Kobay (Gine Domuzu); (Lat. Cavia)

Kemiriciler takımının Kobaygiller familyasından bir hayvandır. Kısa bacaklı, tıknaz, küçük boylu bir kemirgendir. Anayurdu Güney Amerika’dır. Burada tüm dünyaya yayılmıştır. En iyi bilinen türü olan Hint domuzu (Gine domuzu) da denen evcil kobay, Avrupalıların Amerika’yı keşfetmelerinden önce Peru’da evcilleştirildi. 16. yüzyılın ortalarında Avrupa’ya getirilerek buradaki ortama alıştırılıp çoğaltıldı. Büyük başlı, kısa kulaklı ve bacaklı, ön ayaklarında dört, arka ayaklarında üç parmağı olan bir hayvandır. Kuyruğu çok kısadır, bazı türlerinde ise yoktur. Laboratuvarlarda, deney hayvanı olan evcil kobay, genellikle sebzelerle beslenir. Dokuz haftalık bir gebelik süresinden sonra her batında bir yavru olmak üzere yılda iki kez yavrular.

Kobaygiller, (Caviidae)

Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Kemiriciler takımının Yalındişliler alt takımının Oklukiprimsiler bölümüne giren bir familyadır.

İyi bilinen türleri: Aperea, Kobay, Mara, Yaban kobayı.


Leave A Reply