Kök Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kök ne anlama gelir? Kök kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim, bitki bilimi Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
2. bitki bilimi Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı gövdesi
3. Bazı şeylerde dip bölüm
“Diş kökü.”
4. Sapıyla çıkarılan bitkilerde tane
“Üç kök maydanoz.”
5. Dip, temel, esas
“Ta gölden başlayan tipi ve fırtına Şebben’in sıcak evini kökünden sarsıyordu.” – H. E. Adıvar
6. Kaynak, köken
“Ölenle, son zamanları gevşeyen, azalan fakat kökleri mazinin sağlamlığı içinde kalan eski bir aşinalığım vardı.” – A. Ş. Hisar
7. Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü
8. dil bilgisi Kelimenin her türlü ek çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü: Yaptırmak kelimesinde kök, yap- bölümüdür
9. kimya Olağan şartlarda çevresinden yalıtılamayan ancak birçok tepkimede nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi
10. matematik Denklemde bilinmeyenin yerine konulduğunda uygun düşen gerçek veya birleşik değer
1. isim, müzik Sazı kurmaya yarayan burgu
2. Sap
Kök biçiminde, yalancı ayak denilen protoplazma uzantılarıyla hareketlenen, besinlerini bulan, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan tek hücrelilerden bir sınıf
Yedek besin maddelerini köklerinde toplayan, pancar, şalgam vb. kök yemlerin doğranması için kullanılan, bazen temizleme kafesi de bulunan özel bir alet
Kök boyası
Bir nesnenin bilinen ilk ve en özgün biçimi, arketip
Sapın yanlarından çıkan ince kök
Ana kök, saçak kök ve yan köklerden çıkan ikincil, üçüncü kökler üzerinde bulunan ince kıl şeklindeki emici kök parçaları
Patates, pancar, yer elması gibi yumru biçiminde olan kök
Eğir otu
Ad kökü
Köken bilimi
İnsan vücudunu oluşturan, sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkânına sahip ana hücre
Danaburnu
Süsende olduğu gibi her yıl kök süren ve yer üstüne sap çıkaran, çok yıllık yer altı gövdesi
Hem ad hem de fiil kökü gibi kullanılan kök
“Göç, göçmek; acı, acımak.”
Kökboyası
Bir adın eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parçası, isim kökü
Ensenin gövde ile birleştiği yer
“Sonra ense köküme, benim ense köküme kılıç bir iniverecek.” – N. Hikmet
Fasulyegillerden, 30-60 santimetre yüksekliğinde, tüysü yapraklı, mavimsi, mor çiçekli, tatlı olan toprak altı bölümleri hekimlikte ve serinletici içeceklerin yapımında kullanılan, çok yıllık otsu bir bitki, meyan (Glycyrrhiza glabra)
Kökboyasıgillerden, 1-2 metre uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, kök sapları boyacılıkta kullanılan, çok yıllık bir bitki, kızılboya, kızılkök, yumurtakökü (Flubia tinctorum)
Kök alma işlemini gösteren işaret. 
Meşe, çam ve fındık vb. ağaçların köklerinde yerleşen, iplik görünüşünde bir mantarın emeciyle, kökün ortak yaşama biçimindeki birleşmesinden oluşan mantar
Lohusa otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı bir toz
Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı
Küpü verilen bir sayıya eşit olan sayı
Fiil soyundan bir kelimenin bölünmeyen anlamlı kısmı
Kök boyası
Kökboyasının köklerinden elde edilen kırmızımsı sarı bir boya, kök kırmızısı, alizarin
Ağacın köklerinden elde edilen, güzel desenli bir kaplama türü
Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğün toprağa dalarak gelişmesi sonucu oluşan ilk kök
1. Havuçta olduğu gibi toprağa dikine giren koni biçiminde kök
2. Toprağın içinde derinlere doğru dik bir biçimde gelişen, üzerinden çıkan ikincil yan kökleri çoğunlukla az olan kök
1. Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu
2. Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmış olarak toprakta yüzeysel biçimde gelişen kök
Güney Amerika’da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
Kızgınlık anında söylenen bir söz

KÖK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ DEYİMLER VE ANLAMLARI

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply