Kösedağ Savaşı Özeti, Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Kösedağ Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında olmuştur? Kösedağ Savaşının sebebi, sonuçları ve önemi hakkında bilgi.

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı; Anadolu Selçuklularıyla Moğollar arasında Kösedağ yakınlarında yapılan savaştır (1243).

Orta Asya’dan batıya doğru hızla yayılan Moğollar, Anadolu kapılarına kadar dayandılar. Kış bastırdığı için Moğol ileri harekatı durakladı bu da Selçuklulara hazırlanma fırsatı verdiyse de dost devletlerden istenen askeri yardım sağlanamadı. II. Gıyasettin Keyhüsrev Kayseri’de topladığı 70.000 kişilik bir orduyla Sivas’a hareket etti. Selçuklu Ordusu Sivas’da beklerken Baycu Noyan komutasındaki Moğol Ordusu Erzincan’ı geçip Sivas’a doğru ilerledi. Selçuklu Ordusu Zara ve Suşehri arasındaki Kösedağ’a gelince Moğollar da oraya yakın bir yerde karargah kurdular. II. Gıyasettin Keyhüsrev, 20.000 kişilik öncü kuvvetleri Moğollar üzerine sürdü. Moğollar Selçuklu birlikleri karşısında önce geri çekildi. Baycu Noyan geri dönüp hücum buyruğunu verince Selçuklu öncüleri bozguna uğradı. Öncü birliklerinin yenildiğini gören ordu da dağılmaya başladı. Sultan da değerli eşyalarını yanına alıp otağını ve hazinelerini bırakarak Tokat’a kaçtı. Fakat burada da duramadı ve Konya yolunu tuttu. Moğollar otağı ve hazineleri yağmaladılar. Böylece öncü birliklerinin dışında ciddi bir çatışma olmadan 3 Temmuz 1247 Cuma günü savaş sona erdi. Selçuklu Ordusu utanç verici bir yenilgiye uğramış, dağınık ve perişan bir vaziyette kaçmıştı. Baycu Noyan Kösedağ’dan Sivas üzerine yürüdü. Kent üç gün boyunca yağma edildi. Buradan da Kayseri’ye gitti. 10.000’i aşkın insanı öldürdü. Türk tarihinde bir dönüm noktası oluşturan Kösedağ bozgunu halkın zihninde yıllarca acı bir anı olarak kaldı.

  • *** Anadolu’nun karışık durumu, Moğolların buraya yürümelerini kolaylaştırdı.
  • *** 1241 yılında bir Moğol ordusu Erzurum’u kuşattı, kaleyi zaptederek herkesi kılıçtan geçirdi.

Moğol işgaline engel olmak isteyen Gıyasettin Keyhüsrev, Sivas’ın Kösedağı mevkiinde Moğolları karşıladı. Buradaki Kösedağ Savaşında Selçuklular ağır bir yenilgiye uğradılar.

Sonuçları

  1. Anadolu birliği bozuldu.
  2. Anadolu bu savaştan sonra yüz yıla yakın bir süre Moğolların egemenliğinde kaldı. Bu dönemde halk ağır vergiler altında ezildi. Tarım geriledi. Ticaret eski canlılığını kaybetti.
  3. Anadolu Selçuklu Devleti üstünlüğünü kaybetti ve giderek dağılmaya başladı.
  4. Türkmen beyleri bir süre sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler ve böylece “beylikler devri” başlamış oldu.

Advertisement

Leave A Reply