Kral Naram Sin Hayatı

0
Advertisement

Kral Naram-Sin Kimdir? Neresinin kralıdır, ne zaman yaşamıştır, dönemindeki gelişmeler, hakkında bilgi.

Kral Naram-Sin; Akkat kralıdır (? – İÖ 2218).

Akkat İmparatorluğu’nun kurucusu I. Sargon’un oğludur. Kardeşi Maniştusu’nun ölümü üzerine İÖ 2254′ te kral oldu. Döneminde Akkat Devleti, batıda İran’dan Fırat’ın batısına, Anadolu’nun güneyinden Basra Körfezi’ne kadar uzanan topraklara egemen oldu. Bu arada Sümerlerin ünlü kentlerini de ele geçirerek topraklarını Arabistan Yarımadası’na kadar uzanan alana yaydı. Daha sonra Suriye’yi de işgal ederek Akdeniz’e dayandı. Döneminde imparatorluğun toprakları genişlerken bir yandan da bayındırlık etkinliklerine girişildi. Nippur ve Sippar gibi iki ünlü Sümer kentinde Enlil ve Şamaş’a adanan tapınaklar yapıldı. Ticaret ve kültür yaşamı zenginleşti. Bu dönemde Akkatlar, üstün bir kültür düzeyine ulaşmış olan Sümerlerden çok yararlandılar. Naram-sin döneminden günümüze ulaşan iki önemli arkeolojik belge vardır. Bunlardan ilki Elamlıların başkenti Susa’da bulunmuş olan Zafer Steli’dir. Günümüzde Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. İkinci anıt, Diyarbakır’ın Pir Hüseyin adı verilen mevkiinde bulunmuş olan dikilitaştır. Bu dikilitaşta Naram-sin tek figür olarak işlenmiştir, anıtın sağında çiviyazısıyla bir yazıt vardır. Bu belge, Akkadların bu bölge’ye kadar egemenliklerin yaydığını göstermektedir.


Leave A Reply