Kulu Nerededir?

0
Advertisement

Kulu nerededir? Kulu hangi ilimize bağlıdır? Kulu ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Kulu - Konya

Kulu; Konya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 34 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzey-kuzeydoğudan Ankara’ nın Bala, Şereflikoçhisar, doğudan Tuz Gölü, güneyden Cihanbeyli, doğudan Yunak ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, kuzeyden güneye ve doğuya doğru alçalır. Ankara-Konya il sınırında Karacadağ (1.724 m), Paşa-dağ (1.351 m) yükseltilerinin güney eteklerinde, ortalama yükseltisi 900-1.000 m olan yayla yükseltileri, ilçe topraklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Tuz Gölü kryrlarına doğru yükselti alçalır. Kara ikliminin egemen olduğu ilçede, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10.8ÖC, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Dağ yamaçlarında görülen dağınık halde çalılaşmış meşe ağaçları dışında orman örtüsü yoktur. Bozkır bitkileri geniş alanlar kaplar. Temel gelir kaynakları tarım (buğday, arpa, nohut, mercimek, şekerpancarı, ayçiçeği, meyvelerden üzüm, elma, armut) ve hayvancılık (koyun)’tır. İlçe merkezinde un ve yem üreten küçük ölçekli kuruluşlar vardır. Ankara-Konya Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 560 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 126 km uzaklıktadır.


Leave A Reply