Kuram ve Kuramsal Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kuram – Kuramsal ne anlama gelir? Kuram – Kuramsal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
“İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler.” – H. Taner
3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
“Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar.” – S. Birsel
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, uygulamalı karşıtı
Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımından inceleyip araştıran felsefe dalı, epistemoloji
Bilimlerin koydukları düşünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini, varsayımlarını araştıran felsefe dalı
Değerlerin önem sıralarını ve bu arada en yüksek değeri araştırarak bir değer ölçüsü bildiren felsefe kuramı


Leave A Reply