Küratör Nedir? Ne İş Yapar? Nerede Çalışır? Görev ve Sorumlulukları

0
Advertisement

Küratör nedir, ne iş yapar? Küratörlerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Küratörler nerede çalışır, iş ortamları hakkında bilgi.

Küratör

Küratör nedir?

Tarih aşığı mısınız? Tarihsel olarak önemli öğeleri korumanın bir parçası olmak ister misiniz?

Bir küratör, sanat eserleri ve tarihi öğeler gibi koleksiyonları denetler ve bir kurum için kamu hizmeti faaliyetleri yürütebilir. Çoğu müzelerde, hayvanat bahçelerinde, akvaryumlarda, botanik bahçelerinde veya tarihi yerlerde çalışır.

Küratör ne iş yapar?

Küratör, sanat eserleri ve tarihi öğeler gibi koleksiyonları denetleyen ve bir kurum için kamu hizmeti faaliyetleri yürütebilen kişidir.

Birçok nesne ve belge önemlidir veya tarihsel önem taşır. Küratörler bu materyallerin sergilenmesini korur ve düzenler. Bir küratörün çalışması tipik olarak aşağıdakileri içerir:

Advertisement
  • Koleksiyonlar edinir, depolar ve sergiler
  • Sergilerin temasını ve tasarımını seçer
  • Sergi malzemeleri geliştirir veya ayarlar
  • Halk için turlar ve atölyeler tasarlar, düzenler veya gerçekleştirir
  • Kurumu tanıtmak için toplantılara ve sivil etkinliklere katılır
  • Temizleyiciler, çözücüler ve sabun solüsyonları kullanarak nesneleri temizler
  • Küratöryel, teknik ve öğrenci personelini yönetir ve denetler
  • Özel araştırma projeleri planlar ve yürütür

Küratörler müzeleri, hayvanat bahçelerini, akvaryumları, botanik bahçelerini, doğa merkezlerini ve tarihi yerleri yönetir. Müze müdürü genellikle bir küratördür. Küratörler, koleksiyonların satın alınması, satılması, takas edilmesi veya ödünç verilmesi için müzakere ve yetkilendirme dahil olmak üzere koleksiyonların satın alınmasını, depolanmasını ve sergilenmesini yönetir. Ayrıca bir koleksiyondaki örnekleri doğrulayabilir, değerlendirebilir ve kategorilere ayırabilirler. Küratörler genellikle kurumun araştırma projelerini ve ilgili eğitim programlarını denetler ve yürütmeye yardımcı olur.

müze

Günümüzde, bir küratörün görevlerinin bir kısmı, bağış teklifleri, dergi makaleleri ve tanıtım materyallerinin yazılması ve gözden geçirilmesi gibi kaynak yaratma ve tanıtımı içermektedir. Buna ek olarak, birçok küratör toplantılara, kongrelere ve sivil etkinliklere katılır.

Küratörlerin çoğu botanik, sanat veya tarih gibi belirli bir alanda uzmanlaşmıştır. Büyük kurumlarda çalışanlar son derece uzman olabilir. Örneğin, büyük bir doğa tarihi müzesi, kuşlar, balıklar, böcekler ve memelilerden oluşan koleksiyonları için ayrı küratörler kullanabilir. Bazı küratörler koleksiyonlarıyla ilgilenir, bazıları koleksiyondaki öğelerle ilgili araştırma yapar ve diğerleri idari görevler yapar. Yalnızca bir veya birkaç küratörü olan küçük kurumlarda, koleksiyonlarla ilgilenmekten müze işlerini yönetmeye kadar bir dizi görevden bir küratör sorumlu olabilir.

Küratörün çalışma yeri nasıldır?

Küratörlerin çoğu müzelerde, hayvanat bahçelerinde, akvaryumlarda, botanik bahçelerinde, doğa merkezlerinde ve tarihi yerlerde çalıştıkları için çalışma koşulları değişir. Bazıları zamanlarını halkla çalışarak, referans yardımı ve eğitim hizmetleri sağlayarak geçirir. Bazı küratörler, başkalarıyla çalışma fırsatını azaltan araştırma veya süreç kayıtları yürütür. Sergileri restore edip kuranlar veya hacimli, ağır kayıt konteynerleriyle çalışanlar, nesneleri kaldırabilir, tırmanabilir veya uzanabilir.

Büyük kurumlardaki küratörler, koleksiyona potansiyel eklemeleri değerlendirmek, sergiler düzenlemek ve araştırma yapmak için yoğun bir şekilde seyahat edebilir. Bununla birlikte, küçük kurumlardaki küratörler için seyahat nadir olabilir.

Advertisement


Leave A Reply