Kurgu Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kurgu ne anlama gelir? Kurgu kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
2. Zembereğin kurulmuş olma durumu
“Saatin kurgusu bitmiş.”
3. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj
“Demir fabrikasının kurgusu bitti.”
4. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin
“Bankacılardan birkaçının kurgularıyla belediye başkanlığına adaylığını koymuştu.” – M. Ş. Esendal
5. Çatı
6. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon
7. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj
8. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser
Teknolojideki gelişmelere göre ileri düzeyde sayılabilecek buluşlara bağlı kalarak düşünülen veya yapılan iş
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.)
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı
Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu


Leave A Reply