Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır? Kurşun Kalemin Tarihçesi Hakkında Bilgi

12
Advertisement

Kurşun kalem nedir ve kurşun kalem yapımında hangi madde kullanılır? Kurşun kalem çeşitleri ve tarihçesi hakkında bilgi.

Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır

Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır?

Jacques Conte adlı bir Fran­sız, grafit tozu ile lüleci toprağı karı­şımından ilk kurşun kalemini yaptı.

1826 yılında Masson, çelik kalem ucu yapan makineyi bulmuştur. O ta­rihten beri insanlar kendilerine bin yıl­dan çok hizmet eden eski kaz tüyleri­ni ve kamış kalemleri bırakarak çelik kalem uçlarına dört elle sarıldılar. Atalarımızın kaz tüyü ve kamış kalemle yazı yazdıklarını düşünmek ger­çekten de garibimize gider. Eskiden Avrupa’nın resmi işyerlerinde işleri sabahtan akşama kadar kalemleri yontmak olan özel görev­liler vardı. Bu, çok ustalık isteyen ol­dukça yorucu bir işti. Tüyü yanlamasına kesmek, sivriltmek ve ortasından yarmak gerekirdi. Bu işi yapmak, kurşun kalemini yontmaktan çok da­ha güçtür.

Bir sayfa yazdıktan sonra kurusun diye üzerine kum (rıh) dökülürdü. Mektubun yazılıp zarfa konmasının ardından kumlar zarfın içine dökülür­dü. Dökülen kumların hışırtısını duy­mak için zarfı sallamak yeterdi. Es­kiden yazı avadanlığı hokka, kamış kalemi ve rıhdanlıktan oluşuyordu.

Kurşun kalem, çelik kalem uçla­rından daha eskidir. Eskiden kurşun­lardan yapılmış kalemlerle yazı yazı­yorlardı. Jacques Conte adlı bir Fran­sız, grafit tozu ile lüleci toprağı karı­şımından ilk kurşun kalemini yaptı.

Advertisement

Baskı altında incecik silindirler haline geti­rilmiş grafit parçasına yerleştirilirdi. Bu tahta parçasının üzerine aynı  şekilde oluklu bir ikinci tahta parçası konulurdu. Bu iki parça birbirine ya­pıştırıldı. Bu tahta parçasının içinde altı tane grafit parçası bulunurdu. Parçalar bıçkı makinesiyle altı parça­ya bölününce de ortaya kurşun kale­mi çıkmış olurdu. Bunları parlatmak ve bir kutuya yerleştirmekten başka yapılacak bir şey kalmazdı geriye.

kurşun kalem

Kaynak : pixabay.com

Kurşun Kalem Çeşitleri, Tarihçesi

Yazı yazmakta ve resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araca kalem denir. Günümüzde yaygın kullanılan kurşun kalem, karakalem, tükenmez kalem, dolma kalem, uçlu kalem, divit kalem türleridir.

Kâğıdın keşfiyle yazma tarihi değişmiştir. Tarihte yazı ıslak çamur tabletler üzerinde keskin bir sopa veya sazlık ham kalem olarak kullanılmıştır. Mısırlılar tabletlerinde balmumu kaplama kullanarak ince tabakalar yazmıştır. Yazmak için mürekkep Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Mürekkep batırılmış tüyler kalem olarak M.S. 700 civarında kullanılmıştır. Ancak bu kalemler oldukça kırılgan olduğundan bir kaç gün kullanılabiliyordu.

Kurşun metali M.Ö. birinci yüzyıla kadar yazmak için kullanılıyordu. Grafitin bulunması ve kağıt üzerinde yazmadaki kolaylığı grafiti yazı yazmada tercih ettiren sebep olmuştur. Grafit kırılgan bir madde olduğundan ona bir ahşap geçirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Grafit mineralinin keşfi tüm insanlara kolay yazı yazma imkanı sağlamıştır.

Grafitte karbon atomları, üst üste yığılmış geniş, yassı levhalar oluşturacak biçimde, iki boyutlu düzlemde birbirlerine bağlanmıştır. Bu levhalar birbirlerinin üzerinden kolayca kayar; grafitin iyi bir yağlayıcı olma özelliği de bundan kaynaklanır. Grafitin kâğıt üzerinde iz bırakmasının nedeni de, bu ince atom levhalarının grafitten ayrılarak kağıdın üzerinde birikmesidir.

Boya kalemleri toz boya, parafin ve kil karışımından yapılır. Kalemlerin üzerindeki “B” ve “H” harfleri sertlik ve siyahlık derecesini belirtir. “B” harfi ingilizce “black” yani siyah, “H” harfi ingilizce “hard” yani sert kelimelerinden gelir.

Advertisement

Grafit ve kil oranları değiştirilerek sertlik ve siyahlık ayarlanır. H büyüdükçe ucun içindeki kil artar ve bu sertlik verir, renk açılır. B derecesi arttıkça grafit oranı artar ve bu yumuşaklık verir, renk koyulaşır. Standart kurşun kalemde “HB” harfleri kalemin normal sertlikte ve normal siyahlıkta olduğunu gösterir. Eskiden grafit kurşun minerali sanıldığı için, grafitten yapılan kalemlere “kurşun kalem” deniliyordu, İsveçli kimyacı Scheele, 1778 de grafitin kurşun minerali olmadığını açıkladı. Mineralin adı 1789 da grafit olarak belirlendi. Grafit kelimesi, Latince “grapho”dan yani yazı kelimesinden gelir ve “yazı taşı” anlamına gelir.


12 yorum

Leave A Reply