Kuzey Amerika Coğrafi Yapısı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuzey Amerika kıtasının coğrafi ve jeolojik özellikleri ile ilgili bilgiler

Kuzey Amerika
Amerika’nın kuzey bölümü; dünyanın üçüncü büyük kıtası. Yeryüzündeki karaların % 17’sine, nüfusun % 7.1’ini içerir. Yüzölçümü 23.500.000 km.

COĞRAFYA KONUMU. Batı Yarıkürede doğudan Atlas Okyanusu, batıdan Büyük Okyanus, kuzeyden Kuzey Buz Denizi ve güneyden Meksika’nın güney sınırıyla çevrelenen kıta, geleneksel olarak kuzeydoğuda Grönland’ı kapsadığı, ancak Avrupa’nın bir parçası sayılan İzlanda’yı içermediği kabul edilir. Bir tanımlamaya göre, Kuzey Amerika, kıtayla Grönland arasındaki adaları içermesine karşın, Karayip Adaları bu sınırlar dışında kalır. Bu tanımlama gereğince, Orta Amerika ayrı bir bütün sayılır. Tabanı kuzeye, tepesi güneye dönük biçimindeki kuzey-güney uzaklığı 6.440 km, doğu-batı uzaklığı ise 7.890 km’dir. Kıta toprakları üzerinde ABD, Meksika, Kanada ile Avrupalı yönetimlere bağlı Grönland (Danimarka), St. Pierre ve Miquelon (Fransa) yer alır.

JEOLOJİ. Grönland’dan Büyük Göllerin güneyinde 6.400.000 km2‘lik bir alanda uzanan ve kuzeydoğu çeyreğinin büyük bölümünü kaplayan Kanada Kalkanı, jeolojik açıdan kıtanın çekirdeğini oluşturur. Prekambriyum döneminde oluşan kalkanın çevresinde üç büyük dağ kuşağı ortaya çıkmıştır: Atlas Okyanusu kıyılarındaki Appalaş Dağları; Grönland’ın arktik kıvrılma sıraları ve İnniutian dağ sırasını da içeren Kuzey Kanada Takım adaları; Atlas Okyanusu kıyılarındaki koşut sıralar. Kıtanın belkemiğini oluşturan dağlar, ikinci ve üçüncü zamanda oluşmuştur. Tüm kıtayı boydan boya aşarak, kuzeyden güneye doğru Meksika’ ya uzanan Büyük Merkez Ovası (Great Central Plain), Appalaş Dağları’ndan genç ve Cordillera’dan yaşlı, hafifçe kıvrılmış tortul kayalardan oluşur. Batı Dağları’nın, Büyük Okyanus kıyısında Corrientes Burnu’ndan, Meksika Körfezi kıyısında Veracruz’a kadar yayılan jeoloji yönünden genç, engebeli güney bölümü, yanardağ kümelerinden oluşur. Dağlık kütlenin iki ucundan kuzeybatıya doğru uzanan kollar, Meksi-ka’daki Doğu Sierra Madre ve Batı Sierra Madre’yi oluşturur. Sıradağların arasında Meksika Yaylası uzanır.


Leave A Reply