Kuzey Amerika Dil ve Din Özellikleri

0
Advertisement

Kuzey Amerika dil ve din özellikleri, çeşitleri ve özellikleri ile ilgili bilgiler

Kuzey Amerika İnsan Dağılımı

Dil. Kuzey Amerika’da, İngilizce egemen dil konumundadır. Kıtada hemen hemen tüm Kızılderililer İngilizce konuşurlar; Eskimolar ise konuşma ve yazı dili olarak kendi dilleri İnvit’i kullanırlar. Kanada’da halkın 1/3’ü resmi dil olarak İngilizce ile eşit durumda bulunan Fransızcayı konuşur. Meksika’da resmi dil İspanyolcadır. Ülkede yaşayan yerlik topluluklar (Mayalar, Nahvatlar vb), özgün dillerini konuşurlar.

Din. Din ve kiliselerin Kuzey Amerika tarihinde önemli bir rolü vardır. Kıta, Avrupa’daki baskılardan kaçan politik ve dinsel özgürlüğe dayalı bir toplum yaratmaya çalışan aşırılık yanlısı Püri-tenlerdir. Bu yüzden ABD’de, hükümetin tanıdığı bir kiliseye rastlanır ve çeşitli Protestan mezhepleri, aşırı tutucu tutumlarım korurlar. ABD, uzun süre kiliseye devam oranının yüksek kaldığı bir ülkedir. 1970’lerin başından bu yana, ülkede tarihsel kökeni zayıf, uygulama ve öğretileri yetersiz birçok mistik Hıristiyan mezhebi ortaya çıkmaktadır.

Kanada da, temelde Protestanların ağırlıkta olduğu bir ülkedir. Ancak, Fransız Quebeclilerin Katolikliğe özgü inançları, Kanada toplumundaki İngi-liz-Fransız sürtüşmesinini önemli bir öğesini oluştururlar. Laikliği benimseyen az sayıdaki ülkeden biri olan Meksika’da halkın çoğunluğu Katoliktir. Nüfusun % 10’unu Protestanların oluşturduğu ülkede Hıristiyanlık dışı dinler az görülür.

Advertisement

Leave A Reply