Kuzey Amerika İklimi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuzey Amerika iklim koşulları ve kuşakları ile ilgili bilgiler

Kuzey AmerikaKuzey Amerika’da Meksika’nın güneyinde tropikal iklimden, Grönland ve Kanada takımadalarında kutup iklimine kadar uzanan çeşitli iklim kuşakları gözlenir. Yüksek dağların yoğunlaştığı bölgelerin dışında iklim türleri net olarak birbirinden ayırt edilebilir.

Yazlar genellikle sıcak, en azından ılık geçer. Temmuz ayı ısı ortalamaları güneybatıda 32°C, kuzey ucunda 10°C dolayındadır. Kışın, bölgesel ısı değişiklikleri yaza oranla daha büyüktür. Kuzey ucunda ocak ayı ortalaması -30 °C’nin altına iner. Yağış oranı, bölgelerde önemli değişiklik gösterir. Batıdan esen have akımları, Büyük Okyanus kıyılarında yıl boyunca yoğun yağışlara yol açarken yarı tropikal yüksek basınç alanlarının etkisindeki Güneybatı ABD ve Kuzeybatı Meksika’ da kuraklık egemendir.

Yazın görülen sıcak hava dalgaları sırasında, güneydoğu bölümleriyle iç kesimlerde konveksiyonel fırtınalar yaşanır. Ayrıca, her yıl güneydoğu bölgelerinin bazı yöreleri Karayipler’den kuzeye esen kasırgalardan zarar görür. Meksika’nın büyük bölümü, Alize kuşağındadır ve doğu bölgeleri yıl boyunca yoğun yağış alır. Ancak yağışlar, çoğunlukla yaz mevsiminde görülür. Ülke, yükselti farklarının büyük oluşundan dolayı çeşitli iklim bölgelerine ayrılır. Tierra Caliente (900 metrenin altında sıcak bölge adı ile bilinen kıyı ovaları), Tierra Templada (900 -1800 metre arasında ılıman bölge adı ile bilinen kuzey yaylası) ve Tierra Fria (soğuk bölge adı ile bilinen yüksek merkezi yayla ve dağlar). Bu ayrımlar nedeniyle kıyıda Vera Cruz’da sıcaklık 21 derece ile 27 derece arasında iken deniz yüzeyinden 2380 metre yükseltideki Mexico City’de 19 ila 25 derece arsında kendine değer bulur.


Leave A Reply