L Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler: Dilin Zenginliği

0

Türkçede bulunan L harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi.  Türkçe’de ‘L’ harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler. Dilin zenginliğini artırın, iletişimi güçlendirin. Lider-Takipçi, Lezzetli-Tatsız ve daha fazlasını öğrenin!

L Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler, birbirine tamamen karşıt veya ters anlamlar içeren kelimelerdir. Bu kelimeler, dilin zenginliğini artırmak ve ifadelerin çeşitliliğini sağlamak için kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler, genellikle karşıtlıkları vurgulamak, bir durumu belirtmek veya bir karşıtlık ilişkisi kurmak için kullanılır.

Örneğin, “sıcak” kelimesinin zıt anlamlısı “soğuk”tur. Benzer şekilde, “iyi” kelimesinin zıt anlamlısı “kötü”dür. Zıt anlamlı kelimeler, iletişimde belirli bir durumu daha net ifade etmek için kullanılır ve yazı veya konuşma dilinde anlamın zenginleşmesine katkıda bulunur.

L Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • lâğvetmek: kurmak,
 • lâkayt: ilgili, alâkalı,
 • lâtif: nahoş, çirkin, kaba.
 • lâtife: ciddi söz.
 • lâubali: ciddi, resmî, teklifli,
 • lâzım: gereksiz, lüzumsuz,
 • leh: aleyh,
 • leylî: gündüzlü, leziz: nahoş.
 • lezzetli: tatsız,
 • liyakat: yetersizlik,
 • lokavt: grev.
 • loş: aydınlık.
 • lüks: sade, gösterişsiz, basit,
 • lütuf: kötülük,
 • lüzumlu: gereksiz,
 • lüzumsuz: gerekli.

Başka

 1. Liberasyon – İstila
 2. Lezzetli – Tatsız
 3. Lider – Takipçi
 4. Lüks – Sade
 5. Lügat – Sözlük
 6. Lisans – Lisanssız
 7. Lirik – Epik
 8. Latif – Kaba
 9. Lakin – Fakat
 10. Laubali – Düzenli
 11. Lehte – Aleyhte
 12. Lütuf – Zulüm
 13. Lokal – Genel
 14. Lahit – Kabir
 15. Lüzum – Lüzumsuz
 16. Liyakat – İsyan
 17. Lüzumsuz – Gerekli
 18. Lütufkâr – Cimri
 19. Lügat – Terim
 20. Lise – İlkokul

Her kelimenin zıt anlamlısı bağlamdan bağımsız olarak kullanılabilecek genel anlamlardır; ancak bazı kelimelerin zıt anlamlı kullanımları bağlamdan bağlama değişebilir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply