Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

3

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü, veteriner sağlık ve laboratuvar çalışmalarıyla ilgili bir eğitim sunar. Mezunlar veteriner hekimlere yardımcı olabilir, laboratuvar analizleri yapabilir ve hayvan sağlık merkezlerinde çalışabilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümü, öğrencilere veteriner sağlık hizmetleri ve laboratuvar çalışmaları konularında teorik ve pratik bilgiler sağlayan bir eğitim programıdır. Bu program, veteriner sağlık hizmetleri alanında çalışmak isteyen öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Bu bölümde öğrencilere veteriner sağlık teknisyenliği ve laboratuvar teknisyenliği konularında eğitim verilir. Öğrenciler, veteriner sağlık hizmetlerinin temel prensipleri, veteriner tıp terminolojisi, veteriner ilaçları, veteriner cerrahi teknikler, veteriner laboratuvar teknikleri gibi konularda eğitim alırlar.

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu programının amacı, öğrencilere veteriner sağlık alanında çalışacakları laboratuvar ortamlarında teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu bölüm mezunları, veteriner hekimlerle birlikte çalışarak veteriner sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alabilirler. Aynı zamanda veteriner laboratuvarlarında, veteriner ilaç firmalarında ve hayvan sağlık merkezlerinde çalışma imkanları bulunmaktadırlar.

Bu bölüm mezunları, veteriner hekimlerin tanı ve tedavi süreçlerine yardımcı olurlar, laboratuvar analizleri yaparlar, hayvan sağlığı ve hijyenine ilişkin çalışmalara destek verirler. Ayrıca, veteriner hekimlerle birlikte hayvanların muayene ve tedavi süreçlerinde görev alabilirler.

Özet olarak, Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümü, veteriner sağlık hizmetlerinde çalışmak isteyen öğrencilere laboratuvar ve teknik beceriler kazandıran bir eğitim programıdır.

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) mezunları, veteriner sağlık alanında çeşitli görevlerde çalışabilirler. İş yapacakları yerler ve görevleri, mezunun sahip olduğu yeteneklere, deneyime ve tercihlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte bu mezunların bazı iş olanakları ve yapabilecekleri işler:

 1. Veteriner Hekim Yardımcısı: Veteriner hekimlerle birlikte çalışarak muayene, tedavi ve cerrahi işlemlere yardımcı olurlar. Hayvanların sağlık durumunu izler, ilaç uygular, tıbbi cihazları kullanır ve veteriner hekimin direktifi doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirirler.
 2. Veteriner Laboratuvar Teknisyeni: Veteriner laboratuvarlarında çalışarak laboratuvar analizleri yaparlar. Kan, idrar, doku veya diğer biyolojik örneklerin incelenmesi, mikroskobik analizler, bakteriyolojik veya parazitolojik testler gibi işlemleri gerçekleştirirler.
 3. Hayvan Bakımı ve Hijyeni: Hayvanların temel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını karşılarlar. Hayvanların beslenmesi, hijyeni, barınma koşullarının sağlanması gibi konularda destek verirler. Hayvanların aşıları, parazit tedavileri gibi rutin sağlık kontrollerini yürütebilirler.
 4. Veteriner İlaç Firmaları: Veteriner ilaç firmalarında, veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, pazarlaması veya dağıtımı konularında çalışabilirler. İlaçların paketlenmesi, etiketlenmesi, depolanması gibi işlemlerde görev alabilirler.
 5. Hayvan Sağlık Merkezleri: Hayvan hastaneleri, klinikleri veya sağlık merkezlerinde veteriner hekimlere destek olurlar. Muayene randevularını yönetir, hastaların kayıtlarını tutar, ilaçlarını düzenler ve veteriner hekimin talimatları doğrultusunda hastaların bakımını sağlarlar.
 6. Hayvan Deney Laboratuvarları: Hayvan deney laboratuvarlarında çalışarak araştırmalara destek verirler. Deney hayvanlarının bakımını üstlenir, laboratuvar testlerinde yardımcı olur ve deneylerin doğru bir şekilde yürütülmesine katkı sağlarlar.

Bu, Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) mezunlarının çalışabileceği bazı iş alanları ve görevlerdir. Ancak, mezunun ilgi alanlarına ve tercihlerine bağlı olarak daha farklı iş imkanları da bulunabilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere veteriner sağlık hizmetleri ve laboratuvar çalışmalarıyla ilgili çeşitli eğitimler verilir. Program boyunca öğrenciler, teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve saha uygulamaları aracılığıyla becerilerini geliştirirler. İşte bu bölümde alınabilecek bazı eğitimler:

 1. Veteriner Sağlık Temel Prensipleri: Veteriner sağlık hizmetlerinin temel kavramları, etik kurallar, hastalık önleme ve kontrol yöntemleri gibi konular üzerinde durulur.
 2. Veteriner Tıp Terminolojisi: Veteriner sağlık alanında kullanılan terimler, semboller ve kısaltmaların anlamları öğretilir.
 3. Anatomi ve Fizyoloji: Hayvan anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili temel bilgiler verilir. Farklı hayvan türlerinin anatomik yapıları, organ sistemleri ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olunur.
 4. Veteriner İlaçları ve İlaç Uygulamaları: Veteriner ilaçların kullanımı, dozajları, uygulama yöntemleri ve ilaçların yan etkileri hakkında eğitim alınır.
 5. Veteriner Cerrahi Teknikler: Temel cerrahi teknikler, anestezi yöntemleri, cerrahi aletlerin kullanımı ve cerrahi prosedürlerin prensipleri öğretilir.
 6. Veteriner Laboratuvar Teknikleri: Veteriner laboratuvarlarında kullanılan temel teknikler, numune alımı, analiz yöntemleri, mikroskop kullanımı, bakteriyolojik ve parazitolojik testler gibi konular üzerinde çalışılır.
 7. Hayvan Hastalıkları ve Tedavileri: Hayvanlarda yaygın görülen hastalıkların tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve önleyici sağlık önlemleri üzerinde durulur.
 8. Hijyen ve Sterilizasyon: Hijyenik koşulların sağlanması, sterilizasyon yöntemleri ve enfeksiyon kontrolü konuları üzerinde eğitim verilir.
 9. Hayvan Bakımı ve Beslenme: Hayvanların günlük bakım ihtiyaçları, beslenme prensipleri, hayvan barınma koşulları ve hayvan refahı konularında bilgi edinilir.

Bu eğitimler, Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) bölümünde alınabilecek temel konuları kapsamaktadır. Program süresince öğrenciler, teorik bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmek için laboratuvar çalışmaları ve saha uygulamaları da gerçekleştirirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık

65%
65%
Awesome

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

 • İş İmkanları
  6
 • Kazanma Zorluğu
  7

3 yorum

 1. bu bölümü okudum iş imkanı sıfır , hem aileme hem de kendime zarar verdim , giden yıllarım oldu , siz yazmayın

Leave A Reply