Laboratuvar Kuralları

0

Laboratuvarda uyulması gereken genel kurallar, güvenlik kuralları nelerdir? 9. sınıf laboratuvar kuralları hakkında bilgi.

Laboratuvar Kuralları

Biyoloji derslerinin etkin bir şekilde işlenebilmesi için gezi, gözlem, deney ve demonstrasyon (gösteri) teknikleri kullanılabilir. Bunlardan gözlem, deney ve demonstrasyon teknikleri laboratuvarda yapılmaktadır.

Laboratuvarda yapılacak olan bu etkinliklerin belirli bir düzen içinde yürümesi için, uyulması gereken kurallar ve uygulama teknikleri aşağıda çeşitli başlıklar halinde verilmiştir.

Laboratuvarda uyulması gereken genel kurallar

♦ Laboratuvara gelmeden önce yapacağınız laboratuvar çalışmasını dikkatle okuyunuz.

♦ İlk yardım malzemelerinin yerini öğreniniz.

♦ Laboratuvarda meydana gelebilecek herhangi bir tehlike durumunda, laboratuvarı nasıl terketmeniz gerektiğini öğreniniz.

♦ Laboratuvarda herhangi bir şey yiyip, içmeyiniz ve bulundurmayınız.

♦ Herhangi bir laboratuvar çalışmasında izlenecek yol ve o çalışmaya özgü tehlike doğabilecek durumları dikkatlice okuyunuz ve öğrendiğinizden emin olunuz.

♦ Sözlü ya da yazılı uyarıları dikkate alınız.

♦ Deney düzeneğini öğretmeninizin ya da deney föyünün açıkladığı şekilde hazırlayınız. Bunun dışına çıkmayınız.

♦ Deney malzemelerini kullanırken, bunları tutmak için her zaman pens, tüp maşası, eldiven vb. araçlardan faydalanınız.

♦ Laboratuvar çalışmaları sırasında mutlaka laboratuvar önlüğü giyiniz. Saçlarınız uzun ise, arkadan bağlayınız.

♦ Her zaman için bençlerin (laboratuvar çalışması masası) üzeri temiz tutulmalıdır. Bençlerin üzerinde sadece laboratuvar föyü ve defter bulundurunuz.

♦ Laboratuvarda herhangi bir maddeyi tatmayınız.

♦ İçinde kimyasal madde bulunan şişelere yüzünüzü yaklaştırmayınız.

♦ Atık maddeleri öğretmeninizin belirttiği şekilde yok ediniz.

♦ Dökülen herhangi bir şeyi hemen temizleyiniz.

♦ Çalışma sonunda bençinizi temizleyip, kurulayınız. Her çalışmanın sonunda bu iş için yeterli zaman ayırınız. Ellerinizi en iyi şekilde yıkayınız.

♦ Meydana gelen kazaları hemen öğretmeninize haber veriniz.

Kimyasal Maddeleri Kullanırken

♦ Kimyasal maddeleri alırken şişeler üzerindeki etiketleri dikkatlice okuyunuz.

♦ Kimyasal maddeleri bir şişeden diğerine aktarırken kendinizden uzak tutunuz. Kimyasal maddeleri elinizle tutmayınız. Eğer elinize değerse hemen yıkayınız.

♦ Bir asit türü ile suyu karıştırırken her zaman asiti suya ekleyiniz.

Canlı örneklerle çalışırken

♦ Bazı laboratuvar çalışmalarında canlı örnekler kullanacaksınız. Bu çalışmalarda çalışmanın amacını ve gidiş yolunu çok iyi anlamış olmanız önemlidir.

♦ Canlıyı korkutmamak ve travmaya sebep olmamak için dikkatlice tutmalısınız.

♦ Canlıyı heyecanlandıracak ve acıya sebep olacak davranışlarda bulunmamaya gayret ediniz.

Cam Maddeleri Kullanırken

♦ Kırık, çatlak malzemeleri kullanmayınız. Herhangi bir şey kırılırsa, elinizle toplamayınız. Süpürge ve faraş yardımıyla toplayarak öğretmenlerinizin söylediği şekilde atınız.

♦ Cam boru, termometre gibi araçları tıpaya geçirmeniz gerektiğinde, su ya da gliserin ile kayganlaştırınız. Bunları tıpaya geçirirken ya da çıkarırken asla güç kullanmayınız. Çevirerek geçirmeyi ya da çıkarmayı tercih ediniz.

♦ Cam eşyaları ve aletleri kullandıktan sonra temizleme tozu ile yıkayınız ve temiz su ile durulayınız.

♦ Pipet ve preparatlarda görülen, güç çıkan kirleri temizlemek için, bu gibi araçları biraz seyreltik tuz asiti katılarak hafifçe asit hale getirilmiş suda bir müddet bekletiniz.

Maddeleri Isıtırken ve Kesici Alet Kullanırken

♦ Bunzen beki ile çalışırken çok dikkatli olunuz. Elbiselerinizi ve başınızı ateşten uzak tutunuz. Kullanmadığınız zamanlarda bunzen bekini kapatınız.

♦ Herhangi birşeyi ısıtırken, ısıtılan kabın içine bakmayınız. Herhangi bir şeyi ateşe yaklaştırmayınız.

♦ Deney tüpünde herhangi birşey ısıtırken, deney tüpünün ağzını kendinize ya da bir başka arkadaşınıza doğru tutmayınız.

♦ Kesici aletlerinizi çok dikkatli kullanınız. Genelde yapılan çalışmalarda çok az güç kullanılması gerekir. Uygulanan fazla güç, çalışılan örnekteki hassas dokulara zarar verebilir.


Leave A Reply