Lala Mehmet Paşa Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Lala Mustafa Paşa kimdir? Sokollu ailesine mensup ve Lalalık yaptığı için Lala ünvanı taşıyan lala Mehmet Paşa hayatı ve dönemi hakkında kısa bilgi.

LÂLA MEHMET PAŞA (?- 21 Haziran 1606)

Tanınmış Osmanlı sadrazamlarındandır. Sokollu Mehmet Paşa’nın akrabasındandır. Enderun’da yetişti. Saraydan çıkınca çeşitli komutanlıklara atandı; hepsinde başarı gösterdi.

1596 başında rütbesi vezirliğe (mareşalliğe) yükseltildi. Haçova Meydan Savaşı‘nda sağ cenaha komuta etmiştir. 1602’de Arşidük Mathias’ın komutasındaki Almanlar’ı yenmesi üzerine, Almanya cephesi başkomutanı oldu. 3. vezir iken, ölen Yavuz Ali Paşa’nın yerine 1604’te veziriâzamlığa (başbakanlığa) getirildi.

Budin (Budapeşte) ile Viyana arasındaki en önemli kale olan Estergon’u geri alan Lâla Mehmet Paşa, 1605’te Budapeşte dışındaki Rakos (Rakoş) sahrasında Türklerin Erdel (Transilvanya) voyvodası Prens Istvan Bocskay (İştvan Boçkay)’a «kral» unvanını verdi, taç giydirdi. Paşa’nın huzurunda, bütün ordunun katılması ile yapılan törende yeni kral, tac giydikten sonra, Lâla Mehmet Paşa’nın önünde diz çöktü, iki kere elini öpüp teşekkür etti.

Slovakya’nın önemli bölümünü de aldıktan sonra İstanbul’a dönen Lâla Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzereyken, 1606’da Üsküdar’daki karargâhında öldü, Eyüp’te Sokollu Türbesi’ne gömüldü.

Advertisement

Leave A Reply