Haçova Meydan Muharebesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Haçova Meydan Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Haçova Meydan Savaşı önemi ve sonuçları hakkında bilgi.

Haçova Meydan Muharebesi

Haçova Meydan Muharebesi Hakkında Bilgi

Haçova Meydan Muharebesi; Osmanlılarla Avusturya arasında yapılan savaştır (26 Ekim 1596).

Savaşın Başlaması

III. Mehmet tahta çıktığı zaman Avusturya ile iki yıldır savaşılıyordu. Padişah sorunu kökünden çözümlemek için, 20 Haziran 1586’da Eğri Seferi’ne çıktı. Padişahın komuta ettiği Osmanlı Ordusu, kuzeydoğu Macaristan’da Avusturya-Alman ortak kuvvetlerini elinde olan Eğri’ye geldi. 12 Ekim’de Eğri Kalesi ele geçirildi. Avusturya, imparatorun kardeşi Maximilian komutasındaki ordu, 15 bin kişilik Osmanlı koluna önemli kayıplar verdirdi (21 Ekim 1596).

Savaşın Seyri

Bu yenilgi üzerine bir savaş meclisi toplayan padişah, kalenin fethiyle yetinilmesini istedi. Eğri’de bulunan Mehmet Paşa, padişahın gerisinde yedek güç olarak bırakıldı. 25 Ekim sabahı, iki ordu savaş düzenine girdi. Osmanlı Ordusu 60 bin sipahi, 55 bin kapıkuluyla 25 bin Tatar askerinden oluşuyordu. Avusturya-Alman güçlerinin yanı sıra İspanya, Papalık, Floransa, Leh, Çek, Slovak, Hollanda, Belçika ve Fransız birliklerinden oluşan 300 bin kişilik ordu, 100 topla çok üstün bir durumdaydı. Savaş, Alman-Avusturya ortak güçlerinin saldırısıyla başladı. Osmanlı Ordusu’nun merkezi çabucak dağıldıysa da, padişahın atının üzerinde bulunması, askerin toparlanmasını sağladı. Akıncılarla, Kırım Tatarları, yağmaya koyulan düşman üzerine yoğun bir saldırı düzenlediler; düşman şaşkına uğradı. Bu duruma Arşidük Maximilian, kendi başlarına harekete geçen birliklerine egemen olamadı. Yarım saat içinde, 20 bin düşman askeri, Haçova’nın yakınındaki bataklığa sürüklenerek yok edildi. 50 binden fazla düşman da savaş alanında öldü, tutsak alındı, bütün toplar Osmanlıların eline geçti.

Önemi

Haçova; Osmanlıların, Avrupa müttefik güçlerine karşı kazandığı son önemli meydan savaşı zaferidir. III. Mehmet, büyük bir törenle, İstanbul’a, Eğri Fatihi ve Haçova Meydan Savaşı’nı kazanan gazi olarak döndü.

Advertisement

Leave A Reply