Liseye Yeni Başlayacaklara Verilebilecek Tavsiyeler Nelerdir?

0

Lise, ilköğretim yıllarından sonra orta öğretim yıllarına geçiştir. Çocukluktan gençlik yıllarına geçiş olarak da yaşanmaktadır.

Eğitim

Kaynak : pixabay.com

Ergenlik yıllarının yoğun olarak yaşandığı lisenin ilk yılları bireyler için zor geçmekte ve sonraki yılları da karar ve planlama yapılması gereken yıllar olarak yaşanmaktadır. Liselere giriş, sınav ile gerçekleşmektedir. Sınava girenler başarılarına göre liselere yerleşmekte ve sınav haricinde en yakın liseye kayıt olma hakkına sahip olmaktadır.

Lise hayatı, ilköğretim hayatından farklı olarak derslerin yoğun ve zor olduğu bir dönemdir. Ülkemizde lise dört yıl ve zorunlu eğitim de on iki yıldır. Böylece on iki yılın son dört yılı lise olarak yaşanmaktadır. Bu yıllarda öğrencilerin çok iyi ders çalışması, planlama yaparak hedefler oluşturması da gerekmektedir.

Liseye yeni başlayacaklara tavsiyeler şu şekildedir:

 • Lisenin iyi bir şekilde araştırılması gerekir.
 • Lisenin fiziki şartlarının araştırılması gerekir.
 • Lisenin eğitim programının ve ders içeriklerinin araştırılması gerekir.
 • Lisenin öğretmenlerinin araştırılması gerekir.
 • Lisenin sosyal imkanlarının araştırılması gerekir.
 • Lisenin planlama ve değerler eğitiminin araştırılması gerekir.
 • Lisenin psikolojik ve pedagojik yaklaşımlarının araştırılması gerekmektedir.
 • Lisenin fiziki şartları bakımından temizlik, mimari, çevre, sosyal imkanlar olarak araştırılması gerekmektedir.
 • Lisenin öğrenciye yaklaşımı ve veli ile olan iş birliği incelenmeli ve araştırılmalıdır.
 • Lisenin ulaşım ve iletişim imkanları araştırılmalıdır.
 • Lisede ekonomik ve bilimsel alt yapı araştırılmalıdır.
 • Lisenin bilim ve teknik imkanları araştırılmalıdır.

Lisede öğrencilerin yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı kazanması ev derslerden bunalmaması da çok değerlidir. Böylece üniversite hedefine ulaşmak ve bunun planlamasını yapmak daha kolay olacaktır. Bazı aileler için değerler eğitiminin önce gelmesi liselerin eğitim ve öğretim programında da yer almaktadır. Bu alanlarda da liselerin araştırılması ve incelenmesi gerekir.

Lisenin bireylerin ergenlik dönemine denk gelmesi bu dönemin hassas bir dönem olması nedeniyle okul hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi ve velilerin okulla birlikte bu dönemi yönetmesi ve atlatması gerekir. Bu dönemde öğrencinin ihtiyaçlarının öne çıkması, öğrencinin isteklerinin makul olarak karşılanması gerekir. Öğrencinin üzerine gitmemek, bu durumu normal kabul etmek ve öğrenciye yardım ederek durumu fazla abartmamak gerekir.

Lise öğrencisinin yapacağı şeyler beslenmesine dikkat etmesi, spor yapması ve derslerine planlı ve programlı bir şekilde çalışarak lisede alanını ve mesleki tercihlerini önceden belirleyerek hareket etmesidir. Herhangi bir belirsizlik olması durumunda öğrencinin motivasyonun düşmesi ve tembellik göstermesi kaçınılmaz olmaktadır.

Lise bireylerin çok verimli yıllar geçirmesi anlamına da gelir. Bu tamamen öğrencilerin elindedir. Öğrencilerin başarılı olma isteği ve öğrenme hırsları akademik ve mesleki başarıyı da beraberinde getirecektir. Böylece öğrenciler daha iyi bir hayata sahip olarak ailelerine ve topluma yardımcı da olabilecektir.


Leave A Reply