Lüksemburg Kontu Opereti Konusu

0

Lüksemburg Kontu Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Lüksemburg Kontu Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi.

Lüksemburg Kontu Opereti

Lüksemburg Kontu Opereti Konusu

Üç perdelik operet.

Metin: A. M. Willner ve Robert Bodanzky.
Besteci:Franz Lehar
İlk oynanış: 1909 Viyana.
Türkiye’de ilk oynanış: 1971 Ankara.

Başlıca kişiler:

Lüksemburg Kontu René, Prens Basil Basilowitsch, Kontes Stasa Kokozeff, Armand Brissard, Angéle Didier, Juliette Vermont.

Konunun geçtiği çağ ve yer: 1914 yıllarında Paris.

Konusu

Ressam Brissard atölyesinde sevgilisi Juliette’e parasını har vurup harman savuran arkadaşı Lüksemburg Kontu René’nin serüvenlerini anlatırken içeri yanlarında sevgilileriyle meslekdaşları dolmuş, neş’eli toplantıya biraz sonra René de katılmıştır. Konuşmalar sürer, söz zengin Rus Prensi Basil’den açılır. Prens şarkıcı Angéle Didier’yi sevmekte, kadın soylu olmadığından evlenememektedir. Kısa süre sonra Prens girer, söylentileri doğrular ve René’ye bir öneride bulunur; Angéle’e unvan sağlamak için kadınla üç ay için evlenecek, bu süre içinde onu hiç görmeyecek, sonra boşayacak ve bu iş için yarım milyon frank alacaktır.

René kabul eder, Angéle ve bir noter çağırılır, iki genç aralarında perde olduğu halde birbirlerini görmeden nikâhlanırlar. Fakat gene her ikisi arasında yüzlerini görmeden duygusal bir yakınlık doğmuştur. Aradan üç ay geçmiş, Angéle evinde bir parti düzenlemiştir; o gece mesleğine veda edecek, ertesi gün Prens Basil’le evlenecektir. Nikâhtan sonra arkadaşı Brissard’la uzun bir geziye çıkan René o gün Paris’e dönmüş, evlendiği kadını merak ederek sahnede seyretmiş, hayran kalmıştır. Kendisini Baron Reval adıyla tanıtıp toplantıya gelir, Angéle’e aşkını açıklar. Brissard da aylardır görmediği Juliette’i bulmak üzere aynı partiye gelmiş, kızın hoppalığını ve başkalarıyla flörtünü görünce kızmıştır. Salona giren Prens Basil durumda bir değişiklik sezmiş, gözü Renée’ye iliştiğinde herkesi toplayarak Angéle’le nişanını açıklamış, ertesi gün evleneceğini bildirmiştir.

Fakat Brissard atılarak Angéle’in nikâhlı olduğunu söyler, gerisini artık Renée’nin kimliğini bilen kadın tamamlar; Prens kendisiyle evlenmek için Lüksemburg kontuyla nikahlatmış, bu amaç uğruna yarım milyon frank vermeyi göze almış, kendisini bir tür satın almayı düşünmüştür. René kadına böyle bir oyuna katıldığı için sitem ederken Angéle sözünü keser: “Ben sizin karınızım. Halen evliyiz…” ikisi de Prens’in dehşet dolu bakışlarıyla çıkıp giderler. René ve Angéle “Grand Hotel”de kalmakta, Prens’e verdikleri sözü tutmadıklarından ötürü üzülmektedirler Bu sırada Stasa Kokozeff adlı genç bir Rus prensesiyle tanışıp konuşmaları her ikisini de rahatlatır; kadın Prens Basil’in eski sevgilisidir, onunla evlenmesi için Çar’m emir ve iznini getirmiştir.

Prens görünür

Prens görünür; hâlâ Angéle’le evlenmek amacında olduğunu söylerken Prenses Kokozeff girer. Artık yapacak iş kalmamıştır; Prens Basil Luksemburg Kontu René’yi bağışlar, René aldığı parayı geri verir; vaktiyle yanlışlıkla haczedilmiş arazileri kendisine iade edilmiş, para durumu düzelmiştir. Bu arada Brissard da Juliette’irie kavuşmuş, Prens Basil’le nikâh dairesinin yolunu tutmuştur.

Gene parıltılı bir Paris atmosferi yansıtan operet üç hafta gibi kısa bir süre içinde doğmuş, ilginç ve eğlenceli bazı kişileriyle hemen büyük başarı getirmiştir.


Leave A Reply