Maden İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Maden ile ilgili cümleler. Maden kelimesi içeren “Maden” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Maden İle İlgili Cümleler

 1. *** Bahrü’l-Ahmer’deki maden yataklarının işletilmesine 1960’larda başlandı.
 2. *** Madencilik yalnızca tuz ve çimento üretimine dayanır.
 3. *** Deri eşya, müzik ve tıp aletleri, gıda, püro ve madeni eşya üretiminin önemli bölümü de gene buradan sağlanır.
 4. *** Başlıca ithalat kalemlerini ise makine, ulaşım araçları, madeni yakıtlar, kimyasal maddeler, demir ve çelik oluşturur.
 5. *** Kömür madenlerindeki güvenliği sağlamak amacı ile yeni yasalar çıkartıldı.
 6. *** Maden kazaları sonrası madenci yakınlarının tekmelenmesi hoş bir hareket değildir.
 7. *** Soma’da bulunan madenler ilçenin hemen kuzey kısmında yer alır.
 8. *** Maden kazalarının yüksek olmasının ana sebebi teknolojiden uzak ve ucuz yöntemlerin kullanılmasıdır.
 9. *** Elazığ’ın Maden ilçesinde yer alan Jandarma Komutanlığında görev almak üzere yola çıktım.
 10. *** Geniş bir kalkan bölgesine, korkayaçlarla kaplı dağlara sahip olan kıta, maden bakımından olağanüstü zengindir.
 11. *** Maden bölgeleri arasında, dağ ve oluk oluşumlarından etkilenmiş kalkan yapıları ile çevredeki gerçek jeosenklinallerden yükselen çok kıvrımlı sırtlar yer alır.
 12. *** Apalaşlar, özellikle Kaledoniyen ve Akadiyen kıvrımları arasındaki ortay kütlede bulunan maden yataklarının oluşumuna katkıda bulunmuştur.
 13. *** Bu platoların doğusunda yer alan Kayalık Dağlar yeterince kıvrımlı olmadığından, madenler bakımından zengin değildir.
 14. *** Cordilleralar’ın batısında maden yatakları yaygındır.
 15. *** Las Animas Yükseltisi ile Denver Havzasından ayrılan Raton Havzasında oldukça nitelikli maden kömürü bulunur.
 16. *** Bugün de New England’daki limanlara kıta dışından yün, deri, kereste ve çeşitli maden, Güney eyaletlerinden ise pamuk gelir.
 17. *** Bazı madenler, tropik ürünler ve petrol, giderek artan bir hızla dış pazarlarda satılmaktadır.
 18. *** Ona sürekli para vermem beni bir maden gibi görmesine yol açmış.
 19. *** ABD’de çeşitli maden, orman ürünleri, kâğıt hammaddesi, enerji ve su sıkıntısı doğmaya başlayınca, bu ülke Kanada’nın birinci pazarı olarak İngiltere’nin yerini aldı.
 20. *** Avrupa Toplulukları (AT) ülkeleri ve Japonya da, Kanada’nın sattığı madenler, buğday ve orman ürünleri için önemli bir pazar oldu.


Leave A Reply