Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Makale nedir? İyi bir makalenin özellikleri ve yazım planı nasıl olmalıdır? Makaleler hakkında kısa ve genel bilgi.

Bir fikri tanıtlamak ve bir gerçeği savunmak için yazılan gazete ve dergi yazılarına Makale denir.

Makalenin temel öğesi fikirdir. Herhangi bir fikri ele alıp işlemeyen yazı, makale olamaz.

Gazetelerin ilk sayfasının baş “birinci” sütununda yayınlanan makaleye Başmakale denir. Başmakalelerde gazetenin görüşüne uygun fikirlerle, günlük olaylar üzerinde başyazar, düşüncelerini ele alıp işler.

Makale türü, gazeteciliğin başlamasıyle doğmuştur. Makalenin amacı bir fikri, bir meseleyi geniş halk kitlelerine aşılamak, yaymak olduğu için kısa zamanda gelişmiştir.

Makaleler bir toplumun aksayan yönlerini, toplumu ilgilendiren meselelerin çözüm yollarını göstermesi, uygarlık, sanat sevgisi aşılaması bakımından değer taşır.

Advertisement

Makale yazarı geniş ve köklü bir bilgiye sağlam bir dünya görüşüne, tarafsız bir inanışa sahip olmalıdır.

Her olay ve fikir, makale konusu olabilir. Makaleler şu konularda yazılabilir: a) Edebi, b) Sosyal, c) Siyasi, ç) Askerlik, d) Din, e) Tıp ve sağlık, f) Çeşitli.

Makalenin planı, fikri plan örneğine göre yapılır. “Giriş – Gelişme – Sonuç

Giriş bölümünde konuyla ilgili temel fikirler birkaç cümle ile ortaya konur. Gelişme bölümünde temel fikirle ilgili düşünceler, belgeler, örnekler işlenir. Sonuç bölümünde, ilk iki bölümde anlatılanlardan çıkan sonuç, temel fikirle ilgili düşünce ve hüküm kesin şekilde belirtilir.

Makalenin dili yalın, anlaşılır, ciddi olmalıdır.

Advertisement


Leave A Reply