Maksimum Kinetik Enerji Frekans Grafiği

0

Fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri nasıl ölçülür? Maksimum Kinetik Enerji Frekans Grafiği konu anlatımı

Maksimum Kinetik Enerji-Frekans Grafiği

fotoelektrik-sekil-4-15

Kesme potansiyel farkı yardımıyla farklı renkte ışıklar kullanarak fotosel yüzeyden çıkan fotoelektronlarm maksimum kinetik enerjileri ölçülür. Einstein’in fotoelektrik denkleminden

\displaystyle h\nu ={{E}_{b}}+{{E}_{k}}
\displaystyle {{E}_{k}}=h\nu -{{E}_{b}}

olur. Maksimum kinetik enerji frekans grafiği de doğru şeklinde olur. (Şekil: 4-15)

Burada;

\displaystyle {{\nu }_{0}}: Eşik frekansı

\displaystyle {{E}_{b}} : Elektronların metale bağlanma enerjisi

Grafikte \displaystyle {{E}_{b}}=h{{\nu }_{0}} olduğundan doğrunun eğimi,

\displaystyle \tan \alpha =\frac{{{E}_{b}}}{{{\nu }_{0}}}=h

Planck sabitini verir. Bu eğim bütün metallerle yapılan fotoelektrik deneylerde sabit kalacaktır.

Bazı metallerle yapılan fotoelektrik deneylerde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı değişim grafiği Şekil: 4-16 daki gibidir.

fotoelektrik-sekil-4-16

Kaynaktan Çıkan Foton Sayısı ve Kaynak Gücü

Bir foton enerjisinin \displaystyle E=\frac{hc}{\lambda } olduğunu biliyoruz, n tane aynı dalga boylu fotonun enerjisi;

\displaystyle E=n.\frac{hc}{\lambda }

olur. t saniyede ışık kaynağından n tane foton yayınlanmış ise kaynağın ışık gücü;
\displaystyle P=\frac{E}{t}

\displaystyle P=n\frac{hc}{\lambda t}

olur. Işık gücü kaynağın gücünün belli bir oranıdır.


Leave A Reply