Renk Karışımları İle Oluşan Renkler, Boya ve Işık Renkleri

0

Renk karışımları nelerdir? Hangi renkler hangi renkleri oluşturur? Boya renkleri ve ışık renklerinin karışımları nasıl sonuçlanır? Renk karışımları hakkında bilgi.

Renk Karışımları

Beyaz ışık veren projektör sahnedeki dansözün beyaz elbisesini aydınlatıyor. Seyircilere elbise beyaz görünüyor. Fakat eğer projektör mavi, kırmızı, yeşil, ya da her hangi bir başka renkte ışık yollarsa, elbisenin göründüğü renk değişecektir ve kendisini aydınlatan ışığın rengini alacaktır.

Işık Renkleri Karışımları

Dansözün beyaz elbisesinin beyaz görünmesinin sebebi, seyircilerin gözüne projektörün beyaz ışığını yansıtmasıdır. Fakat bir beyaz cismin beyaz görünmesinin sebebi, üzerine düşen ışığın hepsini yansıtmasıdır. Projektör kırmızı ışık verdiği vakit, elbise üzerine sadece kırmızı ışık düşer ve sadece kırmızı ışık yansıtılabilir. Eğer elbise mavi ışık yansıtırsa mavi görünecek, yeşil ışık yansıtırsa yeşil görünecektir. Fakat elbisenin herhangi bir tayf renginde görünmesi için, her biri farklı renkte bir demet veren bir çok projektöre ihtiyaç yoktur. Gerçek her hangi bir renk etkisi, üç projektörden gelen demetleri — kırmızı, mavi ve yeşil — karıştırarak hasıl edilebilir. Işıklar doğru oranlarda karıştırılarak, herhangi bir görünür renk yapılabilir. Beyaz elbise üzerine düşürülen eşit şiddette kırmızı ve yeşil ışıklar, onu sarı gösterirler. Mavi ışık da eklenirse elbise yeniden beyaz görünür.

Güneşin ya da projektörün beyaz ışığının kendisi de, bir farklı renkler karışımıdır. Bunu göstermek için ışık bir prizma arasından geçirilebilir, ve bileşen renklerine (ya da tayf) ayrılır. Fakat beyaz ışığın renkleri, ayrılabildikleri gibi yeniden de birbirlerine eklenebilirler. Tayfın bütün renklerinin karıştırılmasının, tekrar beyaz ışığı vereceği tabiidir. Her hangi iki rengin karıştırılması üçüncü bir renk verecektir, ve üç tane özel, ya da primer rengin karıştırılması beyaz ışığın görünüşünü verecektir. Böylece, prizma ile dağıtıldığı vakit çok büyük sayıda bir renkler karışımı olduğu görülen beyaz ışık, bir karışıma indirilebilir.

Renkler «üçgen» i, özel renklerdeki ışıkların karıştırılmalarının sonuçlarını hatırlamak için uygun bir metottur. üçgenin köşelerindeki iki rengin kombinezonu, aralarındaki rengi verir. Üçgende birbirlerine karşı gelen renklere tamamlayıcı renkler denir. Bunların özelliği, birleşince tekrar beyaz ışık vermeleridir.

Işık Demetleri

Bu söylediklerimiz, farklı renklerde farklı ışık demetlerini karıştırmakla, ve bunların etkilerini, bütün renklerdeki ışıkları eşit derecede yansıtan beyaz bir cisim üzerinde toplayarak hasıl edilen etkilerdir. Kırmızı bir cismin kırmızı oluşunu başka bir olay izah eder. Kırmızı bir cismin kırmızı görünmesinin sebebi, kırmızı projektör halinde olduğu gibi, kendisinin ışık hasıl etmesi değildir.

Cismin Özel bir renkte olmasının sebebi, seyircilere bu özel rengi yansıtmasıdır. Dansöz bir beyaz elbise giydiği vakit, beyaz projektörden gelen beyaz ışığın hepsini yansıtıyor ve beyaz görünüyordu. Eğer dansöz kırmızı bir elbise giyerse, aynı beyaz ışık altında kırmızı görünür. Bunun sebebi kırmızı cisimlerin, beyaz ışıktaki kırmızıyı geriye yansıtmalarıdır. Kalan ışığın hepsini, yani mavi ve yeşili, soğururlar. Bir kırmızı elbise üzerine düşen kırmızı ışığın hepsi tamamen yansıtılır — hiç bir şey soğurulmaz. Fakat eğer kırmızı elbise öbür iki primer renkten biriyle aydınlatılırsa siyah görünecek, ya da etraftaki karanlığa karışacaktır. Kırmızı boya mavi ya da yeşil ışığın hepsini soğurur, ve bakan seyircilere hiç bir şey yansıtmaz. Kendisinden hiç bir ışık yansımayan herhangi bir cisim de siyah görünür.

Tıpkı birbirlerine karıştırıldıkları vakit herhangi bir renkte bir ışık demeti hasıl eden üç primer renk bulunduğu gibi, birbirlerine karıştırıldıkları vakit herhangi bir rengi yansıtabilen bir boya hasıl eden üç boya da vardır. Bu üç «primer» boya, üç primer ışıkla aynı renkte’değillerdir. Bunlar, sarı, eflatun, ve mavi — yeşildirler — sekonder ışık renkleri. Her bir «primer» boya, primer ışık renklerinden birini soğurur va öbür ikisini yansıtır.

Boya Renkleri Karışımları

Sarı «primer» boyalardan biridir. Bir beyaz ışıkla (ki kırmızı, yeşil ve mavi karışımıdır) aydınlatılan bir sarı elbise, sarıyı oluşturan iki rengi — yani kırmızı ile yeşili — yansıtır. Sarının tamamlayıcı rengi olan, mavinin hepsini soğurur. Bir mavi-yeşil elbise maviyi ve yeşili yansıtır ve kırmızının hepsini soğurur. O halde, eğer sarı ve mavi-yeşil boyalar eşit oranlarda karıştırılırlara, bileşke boya yeşilden başka bütün ışığı soğurur ve yeşili yansıtır.

Herhangi bir boyanın rengi, beyaz ışıktan, bileşen boyaların soğurdukları bütün renklerin çıkarılmasının sonucudur, ve sadece bütün bileşenlere ortak renkleri yansıtır. Yeşil ve eflatun boyaları karıştırarak yansıyan ışığın hepsi ortadan kaldırılabilir. Eflatun sadece kırmızı ile maviyi ve yeşil sadece yeşili yansıtacaktır. Bu iki boyada hiç bir ortak renk yoktur, ve hiç ışık yansıtılamayacağından cisim siyah görünür. Ancak, renklerin doğru oranlarda karıştırılmaları gerekir. Eğer. yeşil boya eflatundan daha fazla olursa, yeşil ışığın bir kısmı eflatun tarafından soğurulmayacak ve böylece boya karışımı koyu yeşil görünecektir.

Tamamlayıcı boyalar

Tamamlayıcı boyalar kırmızı ile mavi-yeşil, yeşil ile eflatun, mavi ile sarıdırlar. Fakat karıştırılan renkli ışıkların tersine olarak, iki tamamlayıcı boyanın toplamı siyahtır. Tamamlayıcı renklerde ışıklar, doğru oranlarda karıştırıldıkları vakit beyaz görünürler, zira beyaz ışığın bileşenlerinin hepsi vardır. Tamamlayıcı boyalar karıştırıldıkları vakit siyah görünür, zira beyaz ışığın bütün bileşenleri soğurulur. Elde edilen boya, beyaz ışıktan, soğurulabilecek renklerin hepsini almış, ve yansıtılacak hiç ‘bir şey bırakmamıştır.


Leave A Reply